gentoo sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte gentoo kelimesinin manası:

 1. Hindu; Hindu; Hinduizm’i uygulayan insanların konuşŸtuğŸu dillerden herhangi biri

gentoo ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • gavurca: Batılıların konuştuğu yabancı dillerden herhangi biri. Batılıların konuştuğu yabancı dillerden herhangi biri. Devamını Oku

 • gentoo penguin: Papua pengueni, her gözünün üstünde beyaz benekleri olan ve su altında en hızlı yüzen Antarktika’ya özgü penguen Devamını Oku

 • shiva: ޞIva, “yokedici”, Hindu yıkım ve yeniden inşŸa tanrısı, Brahma ve Vishnu ile birlikte üç Hindu tanrısından biri (Hinduizm) Devamını Oku

 • chinese: Çince Çin’de konuşulan dillerden herhangi biri Devamını Oku

 • brahmana: Vedic (Hindu) ritüelleri ve kurbanlarını konu alan kutsal Hindu düzyazıları ve yazımları Devamını Oku

 • sadhu: Hintli fakir. (Hinduizm) Hindu kutsal bilgesi, Hintli dünya nimetlerinden elini eteğŸini çekmişŸ kutsal adam, Hindu rahip, Hintli kutsal fakir Devamını Oku

 • konuşulmak: Konuşma işine konu olmak Örnek: Konuşulan Türkçenin hangi yoldan gelerek bu şiveye büründüğünü bulmak güçtür. Halikarnas Balıkçısı Herhangi biri konuşmak. Devamını Oku

 • lingam: (Hinduizm) erkeklik organı, Shiva sembolü olan falik obje (Hindu yıkım ve üreme tanrısı); Sanskrit gramerinde erillik Devamını Oku

 • öncül: Bir çıkarımın öncüller kümesini oluşturan önermelerden herhangi biri, mukaddem. Bir tasımda sonucu hazırlayan ilk iki önermeden her biri, mukaddem. Devamını Oku

 • altık: Konusu ile yüklemi aynı olan, biri tümel olumlu, biri tikel olumlu; biri tümel olumsuz, biri tikel olumsuz iki önerme arasındaki bağlantı durumu: “Kimi insanlar fânidir” önermesi “Bütün insanlar fânidir” önermesinin altığı olur. Devamını Oku

 • sözlü: Sözle, konuşma biçiminde yapılan, ağızdan, şifahi, yazılı karşıtı. Herhangi bir konu ile ilgili olarak biri ile sözleşmesi bulunan. Devamını Oku

 • bağdaşılmak: Bağdaşma işine konu olmak Örnek: Hoş zaten bunların hiçbiri geçinilir, bağdaşılır insanlar değildi ya. R. H. Karay Devamını Oku

 • alt karşıt: Konusu ile yüklemi aynı olan, biri tikel olumlu, öbürü tikel olumsuz, karşı karşıya konmuş iki önermeden her biri: “Bazı insanlar bilgindirler” ile “Bazı insanlar bilgin değildirler” gibi. Devamını Oku

 • ashram: Hindistan’da tekke. Ashram, insanların kutsal ayinleri öğŸrenmek ve yerine getirmek için buluşŸtukları yer (Hinduizm); dini inziva yeri Devamını Oku

 • indra: Indra, (Hinduizm) önde gelen Hint tanrılarından biri Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar