geotourism sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte geotourism kelimesinin manası:

 1. Jeoturizm, ziyaretçiler çekmek için bir yerin coğŸrafi özelliğŸini kültürünü ve mirasını önemli jeolojik anıtlarla destekleyen ve artıran kültürel çevresel turizm

geotourism ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • anjiyotensin II: Anjiyotensin dönüştürücü enzim tarafından anjiyotensin I’den oluşan, damar büzücü özelliğiyle çevresel damar direncini artıran, adrenal kabuktan aldosteron oluşumu ve salınımını artıran ayrıca, kan basıncını da artırarak renin-anjiyotensin mekanizmasının önemli bir parçası olan bir peptit. Devamını Oku

 • biota: Herhangi bir coğrafi alan ve jeolojik devrenin karışmış direy ve biteyi. Biyota, belirli bir ekosistemde yaşŸayan tüm bitki ve hayvanların toplam nüfusu (Ekoloji) Devamını Oku

 • taşıl bilimi: Taşıllara dayanarak jeolojik devirlerde yeryüzünde yaşamış varlıkları, yerin geçmişini inceleyen bilim dalı, paleontoloji. Devamını Oku

 • inheritable: Miras kalması mümkün olan, irsi, kalıtımla geçebilir. Miras kalabilir, miras olarak kalan, kalıtsal Devamını Oku

 • inofficious: Sebepsiz yere asıl mirasçıya zarar veren veya kendisini mirastan düşüren (vasiyetname) Vazifesi olmayan. Devamını Oku

 • tomographic: TomoğŸRafi ile alakalı (özel X-ray filmleri çekmek için kullanılan tıbbi cihaz) Devamını Oku

 • yeraltı su tabakası: Yeraltında bulunan ve önemli miktarda suyu yapısında tutan kum veya çakıllardan oluşan jeolojik oluşum. Devamını Oku

 • destekleyici oyuncular: Önemli oyun kişilerini destekleyen ikinci plandaki rollerin tümüne verilen ad. Devamını Oku

 • inheritability: Miras bırakabilirlik, miras olarak bırakılabilirlik, miras kalabilirlik Devamını Oku

 • tereke terike: miras bırakanın mirasçılarına geçen kalıtı; kalıt; mirasçılara kalan malvarlığı Devamını Oku

 • ok atmak: Hlk. miras kalan malları paylaştırmak için ad çekmek. Devamını Oku

 • denizhasırı: Akdeniz ve avustralya kıyılarında yaşayan, kıyıların çevresel dengesinde önemli rolü olan şerit yapraklı bitki. Devamını Oku

 • worthies: Önemli kişŸiler, kodamanlar Devamını Oku

 • heirship: Mirasçılık hakkı Miras. Varislik, mirasçılık, Devamını Oku

 • geological era: Jeolojik devir, jeolojik dönemi iki veya daha fazla döneme bölme Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar