gerçek yük bildirgesi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte gerçek yük bildirgesi kelimesinin manası:

 1. Gemi yük alındısına (konişmento) göre gemide tutulan yük defteri ya da çıkış limanlarındaki yetkililerce onaylanmış yük bildirgesi. (Taşıta ve içindeki mallara ilişkin bilgileri kapsar ve malın çıkarılacağı limandaki gümrüğe verilir.) a. bk. yük bildirgesi

gerçek yük bildirgesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yük bildirgesi: Yabancı ülkelerden gelen, oralara giden taşıtlarda bulunan malların, bu taşıtların iyeleri, kaptan ya da acenteleri eliyle, gümrük yasalarında belli edilen koşullara göre gümrüğe bildirilmesinde kullanılan belge. a. bk. gerçekyük bildirgesi. Devamını Oku

 • yük bildirgesi: Yabancı ülkelerden gelen, oralara giden taşıtlarda bulunan malların, bu taşıtların iyeleri, kaptan ya da acenteleri eliyle, gümrük yasalarında belli edilen koşullara göre gümrüğe bildirilmesinde kullanılan belge. a. bk. gerçekyük bildirgesi. Devamını Oku

 • çıkış bildirgesi: Mal çıkışlarında kullanılan gümrük bildirgesi, a. bk. bildirge. Devamını Oku

 • gerçek yörünge: Gözlenen yörünge değil, cismin kendi dizgesinde çizdiği yörünge. Örn. Bir gezegenin Güneş çevresinde çizdiği elips; yoldaşın başyıldız çevresinde çizdiği yörünge. Devamını Oku

 • gerçek usulde vergileme: Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulan defter kayıtları esas alınmak suretiyle, verginin, yükümlüsünün bildirimde bulunduğu kâr üzerinden belirlenmiş bir oranla vergilendirilmesi. Devamını Oku

 • gerçek yıldız zamanı yz: Gözlenen ilkbahar noktasına ilişkin günlük devime göre belirlenmiş zaman. Devamını Oku

 • toplumcu gerçekçilik: Toplumsal olayları ve ilişkileri toplum bilimi açısından ele alarak hem gerçekçilik hem de gelişme süreci içinde irdeleyen roman türü. Toplumsal olayları ve ilişkileri toplum bilimi açısından ele alarak hem gerçekçilik Devamını Oku

 • gerçek köpek balığı: Köpek balıklan (Selachii) takımının, harhariyasgiller (Carchariidae) familyasından, 1 m kadar uzunlukta, Atlantik Okyanusu ve Akdeniz’de yaşayan bir tür. Köpek balıkları (Squaliformes=Pleurotremata) takımının, kaygan derili köpek balıkları (Triakidae) familyasından, 150 cm Devamını Oku

 • gerçek dışılık: Gerçek dışı olma durumu. Devamını Oku

 • en gerçek varlık: Skolastik’te Tanrı’nın tanımlayıcı adlarından biri. Devamını Oku

 • gerçek dara: Sarmalanmış malın ağırlığı ile iç ve dış sarmalaçlarından ayrılmış olarak bulunan ağırlığı arasındaki fark. Devamını Oku

 • ozansı gerçekçilik: Fransa’da İkinci Dünya Savaşı öncesinde ortaya çıkan sinema akımı. Yazarlıktan, gazetecilikten gelen oyunluk yazarları kimi yönetmenlerle işbirliği yaparak, birlikte çalışan çiftler oluşturdular. Aralarında ozanlar da bulunan bu oyunluk yazarları yaklaşmakta olan büyük savaşın verdiği sıkıntıyı, bunalımı, huzursuzluğu, toplumda yankısını bulan kaynaşmayı izdem olarak ele alan, ağır, boğucu, kötümser havalı oyunluklar yazdılar. Fransız orta sınıfının, işçi Devamını Oku

 • gerçek bilmece: Yapılarındaki kesimler arasında, çözümlerini güçleştirici aykırılık, yanlış görüntü, eksik ya da çok fazla ayrıntı bulunan, halkın yarattığı ya da benimsediği betimsel nitelikte olan bilmece türü. bk. bilmece, betimsel bilmece, yapay bilmece. Devamını Oku

 • eleştirel gerçekçilik: Gerçekliğin bu evresi içinde, bir bütün olarak kentsoylu sanatı ve tiyatrosudur; bulunduğu çevrenin toplumsal gerçekliğinin bir eleştirisini de birlikte getirir. Gerçekliğin görgücü (ampirik) çizimiyle kahramanın ülküleştirilmesi yer alır. ilerici nitelikli romantizm ile arasındaki ayrım, romantizm, anaparacı dizgenin yalnızca toplumsal eleştirisi ile uğraşırken,eleştirel gerçekçilik, liberalizme yönelen kentsoylu toplumdaki çelişkilerin toplumsal niteliğini açıklamaya çalışır. Devamını Oku

 • manifesto: Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste. Bildiri. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar