gerekircilik sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte gerekircilik kelimesinin manası:

 1. Belirlenimcilik.
 2. Fiziksel ya da ruhsal bütün olayların kendilerinden önceki olayların etki ve baskısı altında ortaya çıktıklarını ileri süren bir görüş.
 3. Her türlü olayın, başka olayların ya da daha önceki koşulların gerekli ve kaçınılmaz bir sonucu olduğunu ileri süren, genellikle özgür istenci yadsıyan öğreti.
 4. Aynı nedenlerin sürekli olarak aynı sonuçları verdiğini söyleyen bilim ilkesi.

gerekircilik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ruhbilimsel gerekircilik: Hiç bir davranımın rasgele olmayacağını, her eylemin bilinçli ya da bilinçsiz bir nedene dayandığını ileri süren ruhbilim öğretisi. Zihinsel yeteneklerin tümüyle doğuştan geldiğini ve çevresel etkilerin altında bulunmadığını ileri süren Devamını Oku

 • coğrafyasal gerekircilik: Toplumbilimde, toplumsal gelişmenin baş etkeninin coğrafyasal öğeler (iklim, toprak, su kaynakları vb.) olduğunu savunan okul. Devamını Oku

 • yad gerekircilik: Belirlenmezcilik, indeterminizm. Devamını Oku

 • ekonomik gerekircilik: Bk. iktisadi belirlenimcilik Devamını Oku

 • dirimselcilik: Hayat olaylarını fiziksel, kimyasal güçlerle değil de, özel bir yaşama ilkesi, yaşam gücü ile açıklayan öğreti. (Lat. vita = yaşam) : Yaşam olaylarını fiziksel – kimyasal güçlerle değil de özel Devamını Oku

 • canlıcılık: Olup bitenin, ruhlar alanının gizli güçleri tarafından yönetildiğine inanan ilkel anlayış, animizm. Bağımsız bir ruhsal varlığın insanda ve doğa nesnelerinde yerleşik olduğuna inanan ilkel dinî görüş. Devamını Oku

 • koşutçuluk: Kişide, ruhsal ve bedensel olaylar arasında koşutluk bulunduğunu ileri süren öğreti, paralelizm. Zihin ile bedenin aynı zamanda görev yapmalarına karşın aralarında herhangi bir ilişki bulunmayan iki ayrı varlık olduğunu, ruhsal Devamını Oku

 • belirlenimcilik: Her olayın başka olayların gerekli ve kaçınılmaz bir sonucu olduğunu ileri süren öğreti, gerekircilik, determinizm. Devamını Oku

 • istenççilik: Akla ve bilmeye değil de iradeye üstünlük tanıyan, ruhsal olayların ve bilgi sürecinin temelinde iradeyi gören bilim dışı öğreti, iradecilik, iradiye, volontarizm. İstencin eğitimini eğitimin başlıca amacı olarak kabul eden Devamını Oku

 • mekanikçilik: Bütün fiziksel olayları, uzay ve uzayda yer değiştirmelerle açıklayan görüş, mekanizm, devimselcilik karşıtı. Canlı varlıkları, organik olayları, mekanik yasalara göre açıklayan öğreti, mekanizm. Devamını Oku

 • erek bilimi: Evreni ereklerle araçlar arasında bir ilişkiler dizgesi olarak gören öğreti, teleoloji. Yalnızca insan hareketlerinin değil, tarih ve tabiat olaylarının ve bütünün olduğu gibi tek tek olayların da ereklerle belirlenmiş ve Devamını Oku

 • bencilik: Benci olma durumu, hodpesentlik, egoizm. İnsanın bütün eylemlerinin ben sevgisiyle belirlenmiş olduğunu, buna göre ahlaklılığın da yalnızca kendini koruma içgüdüsünün bir biçimi olduğunu ileri süren öğreti. Devamını Oku

 • eleacılık: Salt düşünme ile var olanın niteliklerini türetmeye çalışan Elealıların kurduğu öğreti. // Bu öğretide yalnızca saltık olanın, değişmez olanın, yalnız düşünceyle kavrananın var olduğu öne sürülür; oluş, çokluk, görünebilir olan yadsınır ya da görüntü olarak açıklanır. 2-Temelini Elealılarda bulan, oluşa karşıt olarak varlığın değişmez, bölünmez bir durağanlık olduğunu ileri süren, gerçekliğin özünü değişmeyen varlıklarda gören Devamını Oku

 • etkincilik: Eylemcilik. Gerçeği yalnızca bir anlık sorunu olarak değil, aynı zamanda bir iş ve eylem sorunu olarak gören, çocuğun doğal olarak etkin olduğunu ileri süren öğreti. 2-Yaratıcı etkinliğin, eğitimin amacı olduğunu Devamını Oku

 • çokçuluk: Gerçekçiliğin açıklanmasında birden çok ilkenin temelde bulunduğunu kabul eden öğreti, tekçilik karşıtı, plüralizm. Bircilik ve ikicilik karşıtı olarak çokluğa önem veren, evrenin birbirine benzemeyen birçok varlıklardan oluştuğunu, varlıklar ve olaylar Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar