geri döngü sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte geri döngü kelimesinin manası:

 1. Bir süreçte tümden tüketilmeyen girdilerin çıktılardan ayrılarak yeniden kullanılmak amacıyla sürecin başlangıcına geri yollanması.

geri döngü ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • geri dönülen durum: (Olasılık kuramı) (…) j’ye ilk kez n zamanında geri dönüş olasılığı olmak üzere geri dönüş olasılığı için eşitliğini sağlayan j durumu. Geri dönüş için geçen zamanın beklenen değeri, (…)olur. (…)ise, j’ye artıgeri dönülen durum; (…)ise, etkisizgeri dönülen durum adı verilir. (…)ise, j durumu geçiş durumudur. Devamını Oku

 • kızgınlık döngüsü: Bir kızgınlığın başlangıcından ikinci kızgınlığın başlangıcına kadar geçen süre, kızgınlık çevrimi, kızgınlık siklusu, östrüs siklusu, seksüel siklus. Proöstrüs, östrüs, metöstrüs ve diöstrüs evrelerini içerir. Devamını Oku

 • geri dönüş dönemi: (Zaman dizileri) Zaman dizisinde, dizinin saptanmış bir değere yeniden dönmesi için geçen zaman aralığı. Devamını Oku

 • glikoz alanin döngüsü: Kaslarda glikolizis sonucu biçimlenen pirüvatın transaminasyon reaksiyonuyla alanine dönüşmesi, alaninin kan yoluyla karaciğere giderek transaminasyonla pirüvata dönüşmesi, pirüvatın glikoneogenesizle glikoza dönüşerek kan yoluyla kaslara geri dönmesi biçimindeki döngü. Döngüde alanin aracılığıyla amino grupları karaciğere taşınmakta ve üre üretiminde kullanılmakta, alaninin karbon iskeleti ise karaciğerde glikoza dönüşerek iskelet kaslarına glikoz sağlamaktadır. Döngü açlık kan glikoz düzeyinin Devamını Oku

 • geri dönüşümlü: Bk. geri kazanım Devamını Oku

 • geri dönüşümlü: Bk. geri kazanım Devamını Oku

 • geri dönüşüm: Bk. geri kazanım Devamını Oku

 • bükücü döngü: Esnek bir çubuk bükülünce her yerinde oluşan geri getirici kuvvet döngüsü. Esnek bir çubuk bükülünce her yerinde oluşan geri getirici kuvvet döngüsü. Devamını Oku

 • artı geri dönülen durum: Bk. geri dönülen durum. Devamını Oku

 • etkisiz geri dönülen durum: Bk. geri dönülen durum. Devamını Oku

 • efekt döngüsü: Ses sinyalinin yükselteç veya ön yükselteçten çıkıp efektör veya efektörlerden oluşan dizilim tarafından süzüldükten sonra geri döndüğü sinyal rotası. Devamını Oku

 • kısır döngü: Bir önermeyi ikinci bir önerme ile, bunu da birincisiyle tanıtlama, fasit daire, kapsayıcı karşıtı. Aynı olumsuz sonucu veren, çözüm getirmeyen durumların tekrarlanması, sürdürülmesi Örnek: Ama ana yahut büyükanne, çocuğu korumaya kalkar, bu Devamını Oku

 • yoksulluk kısır döngüsü: Başlangıçta düşük gelir, düşük tasarruf ve düşük yatırım düzeyindeki bir azgelişmiş ülkenin tüm çabalarına karşın süreç içerisinde yine benzer bir düşük gelir, düşük tasarruf, düşük yatırım ve düşük gelir düzeyinde kalacağını ileri süren ve R. Nurkse tarafından geliştirilen azgelişmişliği açıklamaya yönelik kuram. Devamını Oku

 • geri zekalı çocuklar: Zekâ bölümü bakımından ileri derecede geri zekâlılar, eğitilebilir geri zekâlılar, öğretilebilir geri zekâlılar ya da ağır öğrenenler kümelerinden birinde yer alan çocuklara verilen ad; zekâ bölümleri 0-90 arasında bulunan çocuklar. Devamını Oku

 • dışsatımda vergi bağışıklığı: Dışsatım mallarının maliyetlerini düşürerek, dış rekabet güçlerini artırmak amacıyla, söz konusu malların üretiminde kullanılan girdilerin gümrüksüz veya indirimli gümrük tarifesi üzerinden dışalımına izin verilmesi; dışsatımla ilgili vergi, resim ve harçların alınmaması veya indirimli alınması. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar