geri dönülen durum sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte geri dönülen durum kelimesinin manası:

 1. (Olasılık kuramı) (…) j'ye ilk kez n zamanında geri dönüş olasılığı olmak üzere geri dönüş olasılığı için eşitliğini sağlayan j durumu. Geri dönüş için geçen zamanın beklenen değeri, (…)olur. (…)ise, j'ye artıgeri dönülen durum; (…)ise, etkisizgeri dönülen durum adı verilir. (…)ise, j durumu geçiş durumudur.

geri dönülen durum ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • artı geri dönülen durum: Bk. geri dönülen durum. Devamını Oku

 • etkisiz geri dönülen durum: Bk. geri dönülen durum. Devamını Oku

 • dönemsel durum: (Olasılık kuramı) t>1 ve tamsayı olmak üzere, yalnızca t, dt, 3t, . zamanlarında 1 olasılığı ile geri dönülen durum, i’den j’ye n adımda geçiş olasılığı olan (…) n’nin t, 2t, 3t, . dışındaki değerleri için sıfırdır. Devamını Oku

 • döngel durum: (Olasılık kuramı) Dönemsel olmayan artı geri dönülen durum. Devamını Oku

 • bağımsız olasılıksal değişkenler: (olasılık kuramı) F(x,y) birleşik dağılım işlevi olmak üzere, F(x,y) = (…)eşitliğini sağlayan olasılıksal değişkenler. X ve Ybağımsız olasılıksal değişkenleri sürekli ise, f(x,y) = (…) ve kesikli ise, p(x,y)=(…) olur. Devamını Oku

 • yutucu durum: (Olasılık kuramı) Olasılıksal süreçlerde, kendi dışındaki durumlara geçiş olasılıkları sıfır olan durum. Devamını Oku

 • bağlanım denklemi: (bağlanım çözümlemesi) (…)Y olasılıksal değişkeni ile (…) olasılıksal değişkenleri arasındaki ilişkinin belirlenmesinde Y’yi X/lere bağlayan denklem. Y, tek değişkene bağlı ise, bu denklem, Y s= f(X) + (…) biçiminde verilir. Burada, e, yanılgı terimi ve E(Y/x) = f(x)’dir. Doğrusal ilişkilerde, (…)bağlanım katsayıları olmak üzere, Y tek değişkene bağlı ise, denklem (…) ve birden çok Devamını Oku

 • geri dönüş dönemi: (Zaman dizileri) Zaman dizisinde, dizinin saptanmış bir değere yeniden dönmesi için geçen zaman aralığı. Devamını Oku

 • ornstein uhlenbeck süreci: (Olasılık kuramı) (…)sıfır ortalama ve (…)değişke ile olağan dağılım gösteren bir olasılıksal değişken ve (…)olmak üzere,(…)eşitliğini sağlayan (…)olasılıksal süreci. Devamını Oku

 • ornstein uhlenbeck süreci: (Olasılık kuramı) (…)sıfır ortalama ve (…)değişke ile olağan dağılım gösteren bir olasılıksal değişken ve (…)olmak üzere,(…)eşitliğini sağlayan (…)olasılıksal süreci. Devamını Oku

 • geri dönüşümlü: Bk. geri kazanım Devamını Oku

 • geri dönüşümlü: Bk. geri kazanım Devamını Oku

 • geri dönüşüm: Bk. geri kazanım Devamını Oku

 • olasılıksal süreç: (Olasılık kuramı) t rasgele olmayan bir değiştirge olmak üzere oiasılıksal değişkenlerin (…)kümesi. X’nin tanım bölgesine sürecin durum uzayı adı verilir. T={ .2,1,0,1,2 } ya da T ={0,1,2,. } ise, sürece kesikli ya da süreksiz değiştirgeli süreç; (…) ya da (…)ise, sürekli değiştirgeli süreç denir. Bir durumdan bir sonraki duruma geçişin, başlangıç ve bitim duramlarından bağımsız Devamını Oku

 • beklem çıkaran işlev: (olasılık kuramı) Herhangi X olasılıksal değişkeni için, t bir gerçek değişken olmak üzere, (…) biçiminde tanımlanan işlev. X, olasılık yoğunluk işlevi f(x) olan sürekli olasılıksal değişken ise, (…) olasılık işlevi (…) olan kesikli olasılıksal değişken ise, (…) olur. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar