germinal inklüzyon kisti sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte germinal inklüzyon kisti kelimesinin manası:

 1. Yumurtalığı örten karın zarının yumurtalık içine girmesi sonucu oluşan, hormonal olarak etkisiz, kısraklarda nispeten sık görülen, ovulasyon sırasında veya yumurtalığın fiziksel yaralanmalarından kaynaklanan içi sıvı dolu kese.

germinal inklüzyon kisti ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yumurtalıkta seröz inklüzyon kisti: Yüzey epitelinin yumurtalık içine girmesi sonu oluşan patolojik boşluk. Hormonal olarak etkin değildir, ancak çok sayıda ve büyük olduklarında ovulasyonu engelleyebilirler. Devamını Oku

 • inklüzyon kisti: Embriyolojik olarak farklı dokuların birbiriyle kaynaştıkları alanlarda, epiteliyal veya mezodermal kökenli doku parçalarının birbiri içerisine girmesi sonucu oluşan kist, fissural kist. Devamını Oku

 • inklüzyon cisimciği: Hücre içinde virüsün çoğalması sırasında virüse özgü kimi yapıların hücre organellerinde birikmesinden kaynaklanan, eozinofilik veya bazofilik, oval veya düzensiz biçimli hücre içi oluşum. Devamını Oku

 • tıkanma kisti: Bir bezin salgı kanalının tıkanması veya blokajı sonucu, salgı ürünlerinin boşaltılamamasından kaynaklanan sıvı veya yarı sıvı materyal içeren kese, retensiyon kisti, sekrotorik kist, salgı kisti. Devamını Oku

 • miyokartta epiteliyal inklüzyon: Kalp karıncıklarının kas tabakasında, bir bazal zar üzerine oturmuş tek sıralı kübik epitel hücreleriyle döşeli asinar veya tübüler yapılı epitel dokusu. Endodermal kökenli olup makroskobik olarak renk değişikliği ve süngerimsi bir görünüşle belirgindir. Devamını Oku

 • inklüzyon: Hücre içinde bulunan mikrozom, virüs, pigment granülleri, yağ damlacıkları gibi cisimler. Etrafı kapsül, zar benzeri bir yapıyla çevrilme; başka bir şey içine hapsolunma, içine alma veya girme. Devamını Oku

 • domuzların inklüzyon cisimcikli rinitisi: Domuz yavrularında yüksek ateş, yüzeysel-irinli burun yangısı ve bez epitellerinde büyük bazofilik çekirdek içi inklüzyon cisimcikleriyle belirgin, bulaşma oranı yüksek, ölüm oranı düşük, gebe domuzlarda dölütün mumyalaşması, yavru atma, ölü veya zayıf yavru doğumlarıyla belirgin virüs hastalığı, domuzların sitomegalovirüs enfeksiyonu. Devamını Oku

 • solungaç kisti: Genellikle ikinci ve üçüncü yutak solungaç kavisindeki yarıkların tam olarak kapanmamasıyla oluşan ve buradaki epitel artıklarıyla çevrilen, kulak kaidesinin yanında ve boyun yapılarına sıkıca yapışmış olarak bulunan, köpeklerde seyrek olarak görülen, içi tükürük sıvısıyla dolu kese veya şişlik, branşiyal kist, bronkiojenik kist, brankiojenöz kist. Devamını Oku

 • nöronal inklüzyon hastalığı: Japon esmer ineklerinde görülen, bacaklarda aşırı gerginlik, ateş, aşırı terleme ve ani ölümlerin yanı sıra, pons ve mezensefalondaki aksonlarda sitoplazma içerisinde inklüzyonlarla belirgin, nedeni bilinmeyen, hastalık, nöronal inklüzyon cisimciği hastalığı. Devamını Oku

 • intranükleer inklüzyon cisimciği: Çekirdek içi inklüzyon cisimciği. Devamını Oku

 • nöronal inklüzyon cisimciği hastalığı: Nöronal inklüzyon hastalığı. Devamını Oku

 • urakus kisti: Urakus ligamenti üzerinde ve idrar torbası orta hattında tek ve veya çok sayıda, urakusun tam olarak kapanmasından kaynaklanan sıvı içeren, iç yüzü yassı epitel veya salgı epiteliyle örtülü boşluk. Herhangi bir klinik bulguya neden olmaz. Devamını Oku

 • yumurtalık kisti: Bir veya her iki yumurtalıkta yer alan on günden daha uzun süre varlığını sürdüren değişik sayılarda içleri sıvıyla dolu dinamik yapılar, kistik ovaryum dejenerasyonu, ovaryum kisti. Foliküler veya lüteal nitelikli olabilirler ve fertiliteyi olumsuz etkilerler. Devamını Oku

 • prostat kisti: Köpeklerde doğuştan veya hiperplazi, neoplazi ve yangı gibi kazanılmış nedenlerle oluşan tek veya çok sayıda, 7-20 cm çapında hemen her zaman steril, irin, idrar ve spermatozoon içermeyen kese. Prostat hipertrofisinden kaynaklanan kistler, retension kistleri, paraprostatik kistler ve yassı hücreli metaplaziyle ilişkili kistler olmak üzere dört bölümde incelenir. Devamını Oku

 • endometriyum kisti: Endometriyumda biçimlenen sıvı içeren kese. Enfeksiyonlara, mukus birikimine, doğum sonrası involüsyonu veya mukoza hiperplazisine bağlı olarak görülür. Belirsiz bir süre kalır ve klinik olarak önemsizdir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar