GGT sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte GGT kelimesinin manası:

 1. Gama-Glutamil transferaz.

GGT ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • gama glutamil transpeptidaz: Gama-Glutamil transferaz. Devamını Oku

 • gama glutamil transferaz: Amino asit + Glutatyon -> gama-glutamil-amino asit + sisteinilglisin reaksiyonunu katalize ederek kimi amino asitlerin plazma zarından taşınmasını sağlayan başlıca böbrek, karaciğer, safra kanalları ve pankreasta bulunan, karaciğer hastalıklarında ve kolestazda serum düzeyi yükselen enzim, GGT, gama-glutamil transpeptidaz. Devamını Oku

 • glutatyonüri: İdrarda fazla miktarda glutatyonun bulunması. Gama-glutamil transpeptidaz eksikliği. Devamını Oku

 • karaciğer enzimleri: Karaciğer hastalıklarının erken tanısında belirlenen sorbitol dehidrogenaz (SDH), gamma glutamyl transferaz (GGT), glutamate dehidrogenaz (GLDH), ornitin karbamil transferaz (OCT), alkalen fosfataz (AP), aspartat amino transferaz (AST) ve alanin amino transferaz (ALT) gibi enzimler. Devamını Oku

 • interferon: Hücrelerin virüslere karşı oluşturdukları özel savunma maddesi. Virüslere ya da nükleik asitlere karşı fibroblastlar tarafından oluşturulaninterferon alfa (IFN alfa) veinterferon beta (IFN beta), lenfositler tarafından salgılananinterferon gama (IFN gama) gibi Devamını Oku

 • glycosyl transferase: Glikozil transferaz Devamını Oku

 • adenine phosphoribosyl transferase: Adenin fosforibozil transferaz Devamını Oku

 • HGPRT: Hipoksantin-Guanin fosforibozil transferaz. Devamını Oku

 • tokoferol: Formülü C29H50O2 olan, E vitamini, yani α, β, γ ve δ olmak üzere 4 izomeri olan tokolün metil türevleri. Bitkilerde sentezlenen, alfa, beta, gama ve delta gibi çeşitleri olan, E Devamını Oku

 • adenin fosforibozil transferaz: Pürin kurtarma yolunda görev alan, adeninden adenozin monofosfat oluşturan transferaz sınıfından bir enzim, APRT. Devamını Oku

 • globulin: Kanı oluşturan maddelerden biri olan iri moleküllü protein. Suda çözünmeyen, sulu tuz çözeltilerinde çözünen, kan serumunun başlıca proteini. Tohumlarda ve diğer salgılarda da bulunan, büyük bir protein grubundan herhangi biri. Devamını Oku

 • langerhans adacığı: Pankreasın ekzokrin kısmının içine gömülü çok sayıda yuvarlak ya da çokgen şekilli hücrelerin (alfa, beta, gama hücreleri) oluşturduğu, glukagon, insulin, somatostatin, pankreas polipeptit hormonlarını salgılayan, insan pankreasında 1-2 milyon kadar bulunan küçük adalar şeklindeki endokrin kısım. Devamını Oku

 • prompt gamma radiation: Ani gama ışınımı Devamını Oku

 • N metilasyon: İlaçların biyotransformasyonunda rol oynayan enzimatik olay türlerinden, bağlanma reaksiyonlarının, N-metil transferaz enzimleri tarafından gerçekleştirilenleri. Devamını Oku

 • N asetilasyon: İlaçların biyotransformasyonunda rol oynayan enzimatik olay türlerinden bağlanma reaksiyonlarının, N-asetil transferaz enzimleri tarafından katalize edileni. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar