Gilbert sendromu sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte Gilbert sendromu kelimesinin manası:

 1. İnsanlarda ve mutant Southdown ırkı etçi koyun ırklarında bilirubini metabolize eden karaciğer enziminin eksikliğinden kaynaklanan kalıtsal hastalık. Kanda bilirubin değerinin yükselmesi, sarılık, karın ağrısı, zayıflık ve h

Gilbert sendromu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • Dubin Johnson sendromu: İnsanlarda ve Corriedale ırkı koyunlarında konjuge bilirubinin atılamamasından kaynaklanan kronik sarılık, karaciğer pigmentasyonu, serumda filoeritrin birikimi ve fotosensitizasyonla belirgin kalıtsal hastalık. Devamını Oku

 • Ehlers Danlos sendromu: İnsanlarda biyokimyasal, klinik ve genetik özelliklerine göre 10 alt tipte incelenen, deri ve eklemlerde aşırı esneklik, yara iyileşmesinde gecikme, sindirim, solunum, kalp-damar bozuklukları ve kanama eğiliminde artışla belirgin ve kollajenin hatalı üretiminden kaynaklanan, birçok yönleriyle hayvanlardaki dermatosparaksise benzeyen, kalıtsal bağ doku hastalığı, deri dermansızlığı, kalıtsal kollajen displazisi. Devamını Oku

 • dermatitis ateş kanama sendromu: Süt sığırlarında, deride kaşıntılı, kabuklu papül oluşumu, vücut sıcaklığının yükselmesi, burun, anüs ve ağız kanamasıyla belirgin, muhtemelen çevresel bir toksinden kaynaklanan hastalık. Devamını Oku

 • kombine bağışıklık yetersizliği sendromu: T ve B lenfositlerinin görevlerini yapamamalarıyla belirgin, otozomal çekinik geçişli kalıtsal bağışıklık hastalığı. İnsanlarda ve taylarda görülür. Devamını Oku

 • vena kava sendromu: Kalbe kan getiren üst toplardamarda, kranyal vena kava’da, çok sayıda kalp kurdunun bulunması sonucu oluşan hemolitik anemi, bilirubinüri, hemoglobinüri ve karaciğer yetmezliğiyle belirgin klinik belirtiler topluluğu, karaciğer yetmezliği sendromu, kava sendromu. Devamını Oku

 • Beagle köpeklerinin ağrı sendromu: Erişkin Beagle ve nadiren diğer ırk köpeklerde ateş, koroner ve diğer atardamarlarda yangı, tromboz, meningitis, amiloidozis, boyun kaslarında infarktüs, kanama, atrofi, ağrı ve eklem yangısıyla belirgin immun aracılı yangısından kaynaklanan kalıtsal hastalık, Beagle köpeklerinin meningitisi. Devamını Oku

 • kılsız buzağı sendromu: Boyun, omuz ve göz çevresindeki deride kalınlaşma, alopesi, tırnakların aşırı büyümesi, aşırı salivasyon ve beden zayıflığıyla belirgin otozomal çekinik özellikte kalıtsal hastalık, kalıtsal epidermis displazisi. Devamını Oku

 • fruktozemi: Fruktozu fosforile eden fruktokinaz enziminin kalıtsal eksikliği sonucu fruktozun metabolize edilememesi ve kanda fruktozun artması. Devamını Oku

 • Kimmelstiel Wilson sendromu: İnsanlarda ve köpeklerde albüminüri, ödem, böbrek yetmezliği, hipertansiyon ve retinopatiyle belirgin, şeker hastalığına bağlı olarak oluşan ikincil dejeneratif değişimler. Devamını Oku

 • stres sendromu: Besi domuzlarında beklenmeyen ölümlere neden olan, solunum güçlüğü, ateş, taşikardi, deride kızarıklık ve kaslarda aşırı sertleşmeyle belirgin otozomal çekinik özellikte kalıtsal hastalık, domuzların stres sendromu. Stresle ilişkili olarak aşırı katekolamin salınımı ve anormal hücre içi kalsiyum homeostazisinden kaynaklanır. Devamını Oku

 • gilbert and sullivan: Gilbert ve Sullivan, Sir Arthur Sullivan ve Sir William Gilbert; Gilbert ve Sullivan’ın müziğŸi Devamını Oku

 • eliza rosanna gilbert: Eliza Rosanna Gilbert, Marie Dolores Eliza Rosanna Gilbert, Lola Montez (1818-1861), Franz Liszt and Alexandre Dumas’nın metresi olan İrlandalı maceraperest dansçı (baba) Devamını Oku

 • gilbert keith chesterton: Gilbert Keith Chesterton, GK Chesterton (1874-1936), muhafazakar siyasi görüşŸleri ile tanınan İngiliz deneme yazarı ve yazar Devamını Oku

 • yatalak inek sendromu: Doğum sırasında ve sonrasında veya doğuma yakın günlerde ineklerin birçok nedene bağlı olarak ayağa kalkamayarak yerde yatması sonucu cisimlerin yapmış olduğu dış basınç veya uzun süre vücut ağırlığının altında kalan ayak, kafa ve bacaklardaki kas iskemileri, arka bacak sinirlerinde zedelenme, kalp ve karaciğerde dejenerasyonlarla belirgin, başlıca iyi kondisyonlu hayvanlarda görülen ölümcül hastalık, sternal yatalak sendromu, Devamını Oku

 • Chediak Higashi sendromu: Patolojik olarak granüllü hücrelerde iri granüllerin varlığıyla, dolaşımdaki granülosit ve lenfositlerde dev lizozomların bulunmasıyla, akyuvarların yangı bölgesine göçü ve hücre içi sindirim yetersizliğiyle, klinik olarak da vücut örtüsünde kısmi renk açılması, enfeksiyonlara karşı aşırı duyarlılık ve kanama eğilimindeki artışla belirgin basit çekinik özellikte kalıtsal hastalık. Hereford sığırı, İran kedisi, katil balinalar, kaplan, vizon ve insanlarda Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar