gill flament sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte gill flament kelimesinin manası:

 1. Solungaç ipliği

gill flament ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • gill bar: Solungaç ipliği Devamını Oku

 • aster flament: Aster ipliği Devamını Oku

 • replikasyon çatalı: Kopyalamanın yapılabilmesi için DNA’ nın iki ipliğinin birbirinden ayrıldığı ve her bir ipliğin kalıp görevi yaparak tamamlayıcı nükleotitlerin karşılarına yerleşmesi ile iki yeni ipliğin sentezlenmeye başladığı yer. Büyüme çatalı. Devamını Oku

 • kotlama ipliği: Bir DNA çift ipliğinde RNA’ya karşılık olan baz dizili tek bir DNA ipliği. Kodlama ipliği. Devamını Oku

 • epibranşiyal kas: (Yun. epi: üzerinde; brangchia: solungaç) Solungaç kaslarının, üste ve alta doğru büyüyerek oluşturduğu, solungaç yaylarını geri çeken kas. Devamını Oku

 • seratobranşiyal: (Yun. keras: boynuz; brangchia: solungaç) Keski solungaçlılarda (Elasmobranchii) solungaç yaylarında bulunan iskelet elemanı. Devamını Oku

 • gill cavity: Solungaç boşluğu Devamını Oku

 • gill slit: Solungaç yarigi Devamını Oku

 • gill extraction energy: Solungaç atım enerjisi Devamını Oku

 • gill cover: Solungaç koruyucu kemik Devamını Oku

 • fungal gill rot disease: Fungal solungaç çürüğü hastalığı Devamını Oku

 • tükel ağızlılar: (Yun. teleos: tükel; stoma: ağız) Balıklar (Pisces) sınıfından, iskeletleri kemikleşmiş, solungaç yarıkları bir solungaç kapağı ile örtülü, solungaç yayları iplik biçiminde solungaçlar kapsayan bir alt sınıf ya da yeni sınıflandırmalara göre, çeneli ağızlılar (Gnathostomata) üst sınıfının sadece gerçek balıkları içine alan bir alt sınıfı. Devamını Oku

 • transkripsiyon birimi: Rna polimerazla sürekli ve tek bir mRNA ipliğine kaydolan bir ya da daha çok gen içeren DNA ipliği ya da kromozom parçası. Devamını Oku

 • transkripsiyon birimi: Rna polimerazla sürekli ve tek bir mRNA ipliğine kaydolan bir ya da daha çok gen içeren DNA ipliği ya da kromozom parçası. Devamını Oku

 • transkripsiyon birimi: Rna polimerazla sürekli ve tek bir mRNA ipliğine kaydolan bir ya da daha çok gen içeren DNA ipliği ya da kromozom parçası. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar