giriş kuralı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte giriş kuralı kelimesinin manası:

 1. Öncülleri bir mantıksal değişmezi kapsamayıp sonucu bu değişmezi kapsayan çıkarım kuralı. Eklemlerin giriş kuralları şöyledir: (…) Krş.. tikel niceleyiciningiriş kuralı, tümel niceleyiciningiriş kuralı, olanaklılıkgiriş kuralı.

giriş kuralı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • çıkarım kuralı: (…) || Krş.. ilkelçıkarım kuralı, türetilmişçıkarım kuralı, geçerli çıkarım kuralları kümesi,çıkarım kuralı örneği, ilkçıkarım kuralı, türetilmişçıkarım kuralı, giriş kuralı, çıkış kuralı, ayırma kuralı, ikilem, tümel özelleme kuralı, tikel özelleme kuralı,niceleyici değillemesi, mantıksalçıkarım kuralı. Örn. (…) Devamını Oku

 • olanaklılık giriş kuralı: (…) biçimindeki kipler mantığı çıkarım kuralı. Devamını Oku

 • tikel niceleyicinin giriş kuralı: (…) Devamını Oku

 • tümel niceleyicinin giriş kuralı: (…) Devamını Oku

 • mantıksal çıkarım kuralı: Mantıksal önerme kalıplarına ilişkin çıkarım kuralı. || Örn. (…) Devamını Oku

 • çıkış kuralı: (…) Krş.. ayırma kuralı, çifte değilleme, niceleyici değillemesi, tümel özelleme kuralı, tikel özelleme kuralı, zorunlulukçıkış kuralı. Devamını Oku

 • çıkış kuralı: (…) Krş.. ayırma kuralı, çifte değilleme, niceleyici değillemesi, tümel özelleme kuralı, tikel özelleme kuralı, zorunlulukçıkış kuralı. Devamını Oku

 • içerme kuralı: Tümel kapanışı yorumbilimde belli koşullarda kanıtlanmış olan içerme kalıbı. || (…) B içerme kalıbının tümel kapanışının kanıtlanması, (…) çıkarım kalıbının geçerliliğinin kanıtlanması anlamına gelir. Krş.. mantık kuralı, mantık yasası, eşdeğerlik kuralı. Örn. (…) Devamını Oku

 • dönüştürme kuralı: Çıkarım kuralı. Mantıksaldönüştürme kuralı. Devamını Oku

 • zorunluluk çıkış kuralı: (…) biçimindeki kipler mantığı çıkış kuralı. Devamını Oku

 • olanaklı durumlar kuralı: Olasılık kuramında birden çok biçimde gerçekleşebilen bileşik bir olay için, aynı biçimin birden çok belirip belirlenmediğine bakmaksızın belirebilecek tüm olanaklı durumların sayım kuralı. Devamını Oku

 • olanaklı düzenler kuralı: Olasılık kuramında birden çok biçimde gerçekleşebilen bir olay için aynı biçimin birden çok yinelenmemesi durumunda belirebilecek tüm olanaklı düzenlerin sayım kuralı. Devamını Oku

 • sıkı ayırma kuralı: (…) biçimindeki kipler mantığı çıkarım kuralı. Devamını Oku

 • girişim saçakları: Işığın ya da başka bir dalganın girişimi sonucu ortaya çıkan karanlık ve aydınlık çizgiler. Işığın ya da başka bir dalganın girişimi sonucu ortaya çıkan karanlık ve aydınlık çizgiler. Devamını Oku

 • üç birlik kuralı: Klasik tiyatroda yer, zaman ve konu birliğini esas alan kural. Dram sanatının klasik bir ilkesi olan, yerde, sürede ve olayda birlik kuralı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar