giriş vergisi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte giriş vergisi kelimesinin manası:

 1. Bir yerleşim birimine giren kişi ya da mallardan yerel idarelerce alınmış, Anadoluda ayakbastı parası ve oktruva olarak da bilinen vergi.

giriş vergisi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kalıtım vergisi: Kalıtım ya da tutsu yolu ile, ödünsüz olarak ele geçen tüm mallardan yararlanma hakkı ile kütüğe geçirilmesi gereken haklardan alınan vergi. Devamını Oku

 • yapı vergisi: Taşınmaz mallardan alınan vergi. Devamını Oku

 • satak vergisi: Sataklarda mal satanlardan, mallarının kapladığı yer kirası olarak alınan vergi. Devamını Oku

 • tekel vergisi: Tekele bağlı malların girişlerinde, gümrük vergisinden ayrı olarak alınan vergi. Devamını Oku

 • baş vergisi: Kişi başına eşit miktarda ayni veya nakdi olarak alınan eski bir vergi türü. Devamını Oku

 • uğraşı vergisi: İzne bağlı işleri yapmak isteyenlerden alınan vergi Belli bir uğraşıdan alınan vergi. Devamını Oku

 • uğraşı vergisi: İzne bağlı işleri yapmak isteyenlerden alınan vergi Belli bir uğraşıdan alınan vergi. Devamını Oku

 • geçiş vergisi: Osmanlı ülkelerinden geçirilen yabancı kökenli mallardan alınan transit vergisi. Devamını Oku

 • katma değer vergisi: Satın alınan mal ve yiyecekten alınan peşin vergi. Mal ve hizmetlerden ilk üretimden sonul tüketim aşamasına kadar her aşamada yaratılan katma değer üzerinden alınan dolaylı bir vergi. Devamını Oku

 • gelir vergisi: Kişilerin gelirlerinden, bir oran ölçüsünde devlete ödedikleri dolaysız vergi. Gerçek kişilerin genellikle bir yıl olmak üzere belirli bir dönemde, elde ettikleri gelirlerin net tutarı üzerinden alınan vergi. Devamını Oku

 • damga vergisi: Kişiler veya kuruluşlar arası hukuki işlemlerin geçerliliğini belgeleyen kâğıtlardan alınan vergi. Çeşitli resmi belgelere kanunla belirlenmiş miktarda veya oranda pul yapıştırma, basılı damga koyma, makbuz verme, hakedişten kesinti yapma yoluyla Devamını Oku

 • giriş bildirgesi: Ülkeye kesin olarak giren malların, giriş gümrük işlemleri için kullanılan basılı bildirge, a. bk. bildirge. Devamını Oku

 • dışalım kaldıraç vergisi: Tarımsal destekleme programları çerçevesinde, dışalıma konu malların dünya fiyatlarının iç fiyatlardan düşük olması durumunda, yurtiçi üreticileri korumak amacıyla söz konusu malların dışalımından aradaki fiyat farkı kadar alınan değişken vergi. Bu vergi, AB’de üçüncü ülkelerden dışalımı yapılan bazı tarım ürünlerinde dünya fiyatı ile eşik fiyat arasındaki fark kadar alınmaktadır. krş. dışsatım kaldıraç vergisi, dışsatımda fiyat farkı Devamını Oku

 • değer artış vergisi: Gayrimenkul değer artışında olduğu gibi, varlıkların zaman içinde değerinde meydana gelen artışlardan el değiştirme sırasında alınan vergi. Taşınmazların, kamu etkinlikleri sonucunda artan, yani, insan emeği karşılığı olmayan değerleri üzerinden alınan Devamını Oku

 • karşılayıcı gümrük vergisi: Bir malın yapımı, üretim ve yurttan çıkışı için sağlanan dolaylı ya da dolaysız prim ve yardımları etkisiz bırakmak amacıyla özel olarak alınan vergi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar