give a free hand sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte give a free hand kelimesinin manası:

 1. Birine yetki vermek, hareket serbestliğŸi tanımak, bir kimsenin yetki takdiri ile hareket etmesine izin vermek

give a free hand ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • give s.o. a free hand: Birine genişŸ yetki vermek. Devamını Oku

 • give smb a free hand: Sınırsız hareket özgürlüğü vermek Devamını Oku

 • free hand: Tam yetki, hareket özgürlüğü Devamını Oku

 • have a free hand: İstediğŸI gibi hareket etmek, istediğŸi gibi hareket etmede serbest olmak, sınırlandırılmamışŸ olmak, uygun görüldüğŸü gibi yapmada yetkili olmak Devamını Oku

 • authorize: [authorize (Amer.) ] yetki vermek, ruhsat vermek, izin vermek, onaylamak Yetki vermek, saIâhiyet vermek Devamını Oku

 • wait on a person hand and foot: Birine el pençe divan durmak, birine hizmet etmek, birinin ihtiyaçlarına karşŸılık vermek, bir kimse için her şŸeyi yapmak Devamını Oku

 • empower: Yetki vermek, salâhiyet tanımak İzin vermek, müsaade etmek. Devamını Oku

 • give s.o. the glad hand: Sahte bir sıcaklıkla el sıkmak/selam vermek. Devamını Oku

 • enable: Muktedir kılmak, kuvvet vermek Yetki vermek, salâhiyet tanımak Devamını Oku

 • give s.o. tit for tat: Dili birine misilleme yapmak, birine aynı biçimde karşŸılık vermek. Devamını Oku

 • license: Licence izin, ruhsat İzin tezkeresi, ruhsatname, lisans Devamını Oku

 • authorized: [authorize (Amer.) ] yetki vermek, ruhsat vermek, izin vermek, onaylamak Yetkili, izinli, resmi Devamını Oku

 • warrant: Temin etmek Teminat vermek, garanti etmek Devamını Oku

 • give s.o. a blessing out: Dili birine sapartayı çekmek/vermek. Devamını Oku

 • enabling: Yetki vermek, olanak vermek, olanak tanımak, izin vermek Etkin kılma, yetili hale getirme, yetilileşŸtirme, olanaklı kılma, mümkün kılma, işŸler kılma Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar