gizli sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte gizli kelimesinin manası:

 1. Görünmez, belli olmaz bir durumda olan, edimsel karşıtı.
 2. Başkalarından saklanan, duyurulmayan, saklı kalan, mahrem, mestur
  Örnek: İki komutan arasında o gün gizli bir anlaşma yapıldığı söylentisi çıkmıştı. H. Taner
 3. Niteliği anlaşılmayan, bilinmeyen.
 4. Saklı olarak, saklayarak
  Örnek: Mektubu senden gizli posta kutusuna attım. M. Yesarî

gizli ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • gizli gizli: Gizli olarak, saklayarak. Devamını Oku

 • gizli kapaklı: Başkalarına duyurulmayan, kimseye haber verilmeyerek yapılan (iş). Açık, anlaşılır olmayan (söz, konuşma) Devamını Oku

 • gizli cemiyet: Gizli örgüt, illegal kurulmuş cemiyet. Bk. gizli dernek Devamını Oku

 • gizli servis: İstihbarat servisi Örnek: Gizli serviste çalıştığı için de acemisi değildir. R. H. Karay Devamını Oku

 • gizli mühimme: Babıâliden gizli olarak yazılan hüküm ve fermanların örnekleri yazılı mühimme defteri. Devamını Oku

 • gizli oy: Bir işlemin herhangi bir kurulun oyuna bağlı olması durumunda oy verecek olanların oylarını gizli olarak vermeleri yöntemi. Devamını Oku

 • gizli artık: P. Baran ve Sweezy tarafından ifade edilen bir kavram olup, atıl kapasite yüzünden yararlanılmayan kaynakların üretim sürecinde tam olarak kullanılmasıyla yaratılabilecek artık. Devamını Oku

 • gizli solungaçlıgiller: (Cryptobranchidae), (Yun. kryptos = gizli, Yun.brankhia=solungaç), Omurgalı hayvanlardan Amfibyumlar (Amphibia) sınıfının kuyruklular (Urodela) takımına (bk.) giren bir familyası. Erginlerinde solungaçlar bulunmaz. Gizli-solungaçlı semender (Cryptobranehus alleghaniensis), dev semender (Megalobatrachus maximus) iyi bilinen türleridir (bk.). Devamını Oku

 • gizli celse: Gizli duruşma. Devamını Oku

 • gizli dil: Bazı kişilerin başkalarının anlamadığı ve sadece kendilerinin özel anlamlarını bildiği kelimelerle konuştuğu dil. Devamını Oku

 • gizli para bolluğu: Para değerindeki düşüşün gizli nedenlerle ortaya çıkması, var olan değer düşmesinin yok gibi görünmesi. Bir hizmet ya da malın nitelik ve niceliğinin kısıtlanması sonucu ederi değişmediği halde para satın alma Devamını Oku

 • gizli sestoplar: S / TV. Bir filmin çevrilişinde, bir izlencenin yayınında, başkalarınca görülmeyecek biçimde yerleştirilen, kullanılan sestoplar. Devamını Oku

 • gizli müterakkilik: Bk. gizli artan oranlılık Devamını Oku

 • gizli boyunlular: (Yun. kryptos: gizli; deire: boyun) Sürüngenler (Reptilia) sınıfının, kaplumbağalar (Testudinata) takımından, boyunlarını dikey bir düzlem içinde geriye çekebilen bir alt takım. Devamını Oku

 • gizli duruşma: Adliyede, sadece izinli veya görevli olanların katılabildiği, kamuya kapalı duruşma, gizli celse. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar