glikojen granülleri sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte glikojen granülleri kelimesinin manası:

 1. (Yun. glykys: tatlı; genes: meydana gelme) Kas ve karaciğer hücrelerinin sitoplâzmasında depolanan, özel bir düzenleniş gösteren (alfa, beta, gama partikülleri) ve glikojen kapsayan granüller.
 2. Kas ve karaciğer hücrelerinin sitoplazmasında depolanan besin maddelerinden olan, PAS ve karmin boyasıyla tanınan inklüzyon biçimindeki karbonhidrat tanecikleri. Elektron mikroskobunda glikojen ya alfa taneciklerin oluşturduğu kümeler veya beta taneciklerin oluşturduğu tek tek tanecikler biçiminde gözlemlenir.

glikojen granülleri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • salgı granülleri: Işık mikroskobu ile tanecikler hâlinde görülen, salgı yapan hücrelerin sitoplâzmasında bir zarla çevrili salgı maddesi. Sekresyon granülleri. Devamını Oku

 • glikojen: Karaciğer ve kaslarda bulunan, hidrolizle şeker veren karbonhidrat. Glikoz monomerlerinden oluşan dallı polisakkarit zinciri. Omurgalılarda kasta ve karaciğerde depolanan, glikoz fosfata parçalanarak kullanılacağı yerlere sevk edilen bir depo maddesi. Devamını Oku

 • glikojen fosforilaz: Glikojen molekülünün alfa-1-4-glikozidik bağlarını hidrolize eden ve glikoz-1-fosfat oluşturan enzim. Glikojen metabolizmasının düzenleyici enzimlerinden biri. Devamını Oku

 • Nissl granülleri: Nissl cisimcikleri. Devamını Oku

 • keratohiyalin granülleri: Deride epidermisin Devamını Oku

 • keratohiyalin granülleri: Deride epidermisin Devamını Oku

 • sekresyon granülleri: Bk. salgı granülleri Devamını Oku

 • zimogen granülleri: (Yun. zyme: bırakmak; genes: meydana getirme) Sindirim enzimi salgılayan pankreas hücrelerinde enzim öncüsü maddeyi içeren küçük, yoğun granüller. Proenzim, proferment. Devamını Oku

 • glikojen sentetaz: (Yun. glykys: tatlı; genes: meydana gelme) Büyüyen glikojen zincirine glikoz eklenmesini katalizleyen enzim. Glikojen çekirdeğine glikozidik bağla glikoz moleküllerini ekleyen enzim. Glikojen metabolizmasının düzenleyici enzimlerinden biri. Devamını Oku

 • glikojen depo hastalığı: Glikojen metabolizmasında veya taşınmasında rol oynayan enzimlerin doğuştan yetersizliği veya yapısal bozukluğu sonucu ortaya çıkan bir grup kalıtsal hastalık, glikojenozis. Devamını Oku

 • glikojen nefrozisi: Köpek ve kedilerde şeker hastalığında, tubulus epitel hücrelerinde glikojen birikimine bağlı vakuolleşmeyle belirgin, önemli bir işlev yetersizliğine neden olmayan böbrek bozukluğu. Devamını Oku

 • granülsüz endoplazmik retikulum: Ökaryot hücrelerin sitoplazmasında bulunan, üzerlerinde ribozom bulunmayan, genellikle küçük kesecikler biçiminde dağınık veya belli bölgelerde toplanmış görülen steroit, lipit ve karbonhidrat sentezleyen hücrelerde bol bulunan bir organel, düz endoplazmik retikulum. Devamını Oku

 • granülasyon: Taneciklenme Dokuların içinde anormal olarak meydana gelmiş olan küçük sertçe kitleler veya granüller. Devamını Oku

 • granülsüz endoplazmik retikulum, aER, dER, sER: Ökaryot hücrelerin stoplazmasında bulunan, üzerlerinde ribozom bulunmayan, genellikle küçük kesecikler biçiminde dağınık veya belli bölgelerde toplanmış görülen steroit, lipit ve karbonhidrat sentezleyen hücrelerde bol bulunan bir organel. Düz endoplazmik retikulum, agranüler endoplazmik retikulum. Devamını Oku

 • azurofil granüller: Elektron mikroskobunda özel granüllerden daha koyu olarak gözlenen, lenfositlere özel olmayıp diğer lökositlerde de görülen granüller. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar