gliya sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte gliya kelimesinin manası:

 1. Tutkal.
 2. Sinir sisteminin bağ dokusu.

gliya ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • glia: Tutkal. Sinir sisteminin bağ dokusu. Devamını Oku

 • beyin: Kafatasının üst bölümünde beyin zarı ile örtülü, iki yarım yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluşan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ, dimağ. Muhakeme, usa vurma. Devamını Oku

 • nöroblast: (Yun. neuron: sinir; blastos: tomurcuk) Bölünme yeteneğini kaybetmiş, fakat henüz olgunlaşmamış sinir hücreleri. Embriyoda sinir sisteminin gelişiminde köken hücrelerden sinir hücrelerinin gelişmesiyle ortaya çıkan hücre. Devamını Oku

 • nöroloji: Sinir sistemini inceleyen ve tedavisi ile uğraşan tıp dalı, sinir bilimi. Hastanelerde sinir hastalıklarıyla ilgili bölüm. Devamını Oku

 • simpatikus: Otonom sinir sisteminin bir bölümü. Otonom sinir sisteminin bir bölümü.Dgr.: anat. sympathicus Devamını Oku

 • simpatikus: Otonom sinir sisteminin bir bölümü. Otonom sinir sisteminin bir bölümü.Dgr.: anat. sympathicus Devamını Oku

 • pars parasimpatika: Otonum sinir sisteminin parasympatic bölümü. Otonum sinir sisteminin parasympatic bölümü.Dgr.: anat. pars parasympathica Devamını Oku

 • pars simpatika: Otonom sinir sisteminin sempatik parçası. Otonom sinir sisteminin sempatik parçası.Dgr.: anat. pars sympathica Devamını Oku

 • noradrenerjik: Uçlarından noradrenalin salgılanan sempatik sinir sisteminin sinir telleri. Devamını Oku

 • neurone: Nöron, sinir hücresi, sinir sisteminin temel işŸlevsel birimi (Anatomi) Devamını Oku

 • levha tutkal: Dikdörtgen ya da kare biçiminde, el büyüklüğünde, 4-8 mm. kalınlığında glüten tutkalı (sıcak tutkal). Bk. levha tutkal Devamını Oku

 • sistema nervozum periferikum: Çevresel sinir sistemi. Sinir sisteminin, periferde bulunan tüm sinirleriyle bu sinirler üzerinde bulunan ganglion’ları içeren bölümü. Çevresel sinir sistemi. Sinir sisteminin, periferde bulunan tüm sinirleriyle bu sinirler üzerinde bulunan gangliyonları Devamını Oku

 • nörofizyoloji: (Yun. neuron: sinir; physis: doğa; logos: bilim) Sinir sisteminin fizyolojisi ile uğraşan bilim dalı. Devamını Oku

 • omurilik: Omurga içinde bulunan kanal boyunca uzanan, boz madde ve ak maddeden oluşan sinir dokusu, murdar ilik. Omurga içinde bulunan kanal boyunca uzanan sinir dokusu. Devamını Oku

 • parasempatik sinir sistemi: Kalbin atışlarını yavaşlatan, sindirim sistemini, salgıları düzenleyen yaşatkan sinir sistemini oluşturan, iki sistemden biri. (Yun. para: yanında; sympathes: hoşlanma duygusu) Sinir hücrelerinin perikaryon kısımları beynin medullasında, orta beyinde ve omuriliğin Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar