glomeruler lipidozis sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte glomeruler lipidozis kelimesinin manası:

 1. Glomerulusta yumakta lipit içeren iri köpük hücreleri olarak da adlandırılan makrofajların bulunması. Herhangi bir hastalığa ilgili özel ve önemli bir mikroskobik bulgu değildir.

glomeruler lipidozis ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • glomeruler nefritis: Glomerulonefritis. Devamını Oku

 • glomeruler filtrasyon: Böbreklerdeki ilaçların ve metabolitlerinin atılımının çok hızlı pasif difüzyonla gerçekleştirilen bir biçimi. Molekül ağırlığı 6 Devamını Oku

 • glomeruler filtration: Glomeruler filtrasyon Devamını Oku

 • glomeruler proteinüri: Kanın glomeruluslarda normal olmayan süzülmesi sonucu biçimlenen proteinüri. Devamını Oku

 • fosfolipit: Gliserin ya da sfingozine bağlı olarak aynı ya da farklı tip yağ asidi yan zincirleri, fosforik asit ve buna bağlı kolin, serin, inozitol, etânolamin ya da gliserin taşıyan ve zarlarda bol bulunan herhangi bir amfipatik lipit gurubu. Devamını Oku

 • asıl belirti: Herhangi bir hastalığın tanısında veteriner hekim tarafından kullanılan en önemli bulgu. Devamını Oku

 • semptom: Bulgu. Belirti Sadece hasta tarafından Devamını Oku

 • granülomlu uveitis: Epitelioid makrofajlar ve yer yer dev hücreleri içeren düğümcük tarzında iris yangısı. Devamını Oku

 • bağlı bulgu belgesi: Başka bir bulgu temel alınarak yapılan yeni bir bulgu için verilmiş ve asıl bulgu belgesiyle ilgili bulunup, ondan bağımsız olarak kullanılmayan belge. Devamını Oku

 • somatik hücre: Eşey hücreleri dışta kalmak üzere bir hayvan ya da bitkinin diğer bütün hücreleri. Vücut hücresi, soma hücresi. Üreme hücreleri dışındaki, vücut hücresi olarak da adlandırılan ,canlı hücreleri. Devamını Oku

 • mikroorganizma: Mikroskopla görülebilen organizma. Mini canlı Devamını Oku

 • patoloji: Hastalıklar bilimi. Sayrı bilimi (Yun. Devamını Oku

 • Sternberg dev hücreleri: Histiyosit kökenli, çok veya genellikle de iki çekirdekli, en belirgin olarak Hodgking hastalığında biçimlenen dev hücreleri, Reed-Sternberg dev hücreleri, Dorothy Reed dev hücreleri, Hodgking hücreleri. Devamını Oku

 • monosit: (Yun. monos: tek; kytos: boşluk) Oval ya da at nalı şeklinde bir çekirdeği olan, farklılaşarak makrofajları oluşturan ve dokular arasına geçen, fagositoz yapan büyük kan hücresi. Kanda bulunan, kemik iliği Devamını Oku

 • doğal bağışıklık: Bir organizmanın antijenlere karşı fagositik hücreleri ile karşı koyması. Dışarıdan herhangi bir müdahale olmadan bakteri ve diğer maddelerin nötrofil ve makrofajlar tarafından fagosite edilmesi, ağız yoluyla alınan organizmaların asit ve Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar