gnoseoloji sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte gnoseoloji kelimesinin manası:

 1. (Yun. gnosis = bilgi; logos = öğreti) Bilgi kuramı, bilgi öğretisi. Yunanca gnosis, episteme ile eşanlamlı; bilgi, bilim demek.gnoseoloji ve epistemoloji terimlerinin somut anlamlarının aynı oluşu ve çeşitli dillerde bu terimlerin ayrı anlamlarda kullanılışı, bulanıklığa yol açmıştır,gnoseoloji ve epistemoloji genellikle kendi koşulları ve sonuçları içinde bilgi olayını (fenomenini) inceleyen felsefenin bu bölümüne verilen adlar. Bilgiyi inceleme: İki bölüme ayrılabilir. 1- Yöntem öğretisi, yöntem bilimi (metodoloji) ya da bilim öğretisi (bunu Fransızlar épistemologie ile karşılar). Bilimsel ilkeleri, temel kavramları, yasaları, konut ve varsayımları eleştiririp inceler. 2- Bilgi kuramı. Fransa'da gnoséologie bilgi kuramı (=théorie de la connaissance) anlamına kullanılır. İngilizce'de bilgi kuramının tam karşılığı "epistemology" olmakla birlikte "gnoseology" terimi de, bilginin kökeni, yapısı, sınırları ve geçerliliğini araştırması bakımından bilgi kuramını karşılar, ama özel bilimlerin temel kavramlarını, konutlarını, ve varsayımlarını (öndayanaklarını) inceleyen yöntem öğretisinden ayrılır. Almanca' da Gnoseologie, bilgi öğretisi (= Erkenntnislehre) ile karşılanır; N. Hartmann, Gnoseologie terimine daha özel bir anlam vermiş, bunu bilgi kuramının temel parçası olarak görmüştür. Bu görüşünü özellikle özne ile nesne arasındaki bilinci aşan bilgi bağlantısı öğretisine uygulamıştır.

gnoseoloji ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • epistemoloji: Bilgi kuramı. Bilginin kaynağı, doğası, doğruluğu ve sınırlarını inceleyen, bilgiyle ilgili sorunları araştıran felsefe dalı. Devamını Oku

 • bilgi öğretisi: Mantığı, -> bilgi kuramını, bilgi eleştirisini, bilgi üzerine toplumbilimsel ve ruhbilimsel çalışmaları, bilim kuramını ve yöntem öğretilerini içine alan, bilgiyle ilgili en geniş anlamında bilme öğretisi. Devamını Oku

 • belitsel yöntem: Belit (aksiyom) olarak bilinen, ispatsız olarak kabul edilen bazı temel kavramlar ve önermeler üzerinde kurulan, kuramın bütün öteki sonuçları mantık kuralları kullanılarak bu belitlerden çıkarılan bilimsel yöntem, aksiyomatik yöntem. Devamını Oku

 • eğitbilim: Eğitimin amaçlarını, ilkelerini, yöntem ve düzgülerini inceleyen ve eğitim çalışmalarını kurallara bağlayan bilim. Öğretmenlik sanatı, uygulaması ya da mesleği için gerekli bilgi ve becerileri kazandıran bilim dalı. Devamını Oku

 • özdekçi bilgi kuramı: Bilginin doğal özelliğini, temel ve ölçütleri ile sınırlarını özdekçilik anlayışına göre açıklayan bilgi kuramı. Devamını Oku

 • nüfus bilimi: İnsan nüfusunu yapı, gelişme ve dağılım açısından inceleyen bilim, demografi. Nüfusun büyüklüğü, cinsiyeti, mesleklere, yaşa vb. unsurlara göre taşıdığı temel özellikler ve bunların zaman içindeki eğilimlerini inceleyen bilim dalı. Devamını Oku

 • tümdengelimli: Varılan sonucun zorunlu olduğu ve kesin olarak geçerli olan çıkarım. Tümelden kalkan usavurma biçimi. Gelişmesi boyunca deneye baş vurmadan çıkarımlar yapan düşünce biçimi.tümdengelimli yöntem: Çıkarıma dayanan yöntem. Bu yönteme, doğruluğu Devamını Oku

 • logos: Deyi. (Yun. legein = söylemek, konuşmak) Yunanca’daki ilk anlamı söz, sonradan düşünce, kavram, us, anlam, evren yasası anlamlarını da almış, Herakleitos’tan beri felsefenin temel kavramlarından biri olmuştur. 1-Söz, anlamlı söz; Devamını Oku

 • yapıntı: Gerçekle çeliştiğini, gerçekliğe uymadığını bile bile tasarlanan şey, hayal gücüyle yaratılmış olan şey, tasni Örnek: … hayalinin bir yapıntısı değil de gerçeğin ta kendisiymiş gibi heyecanlanarak, coşarak bu kaybedilmiş cennete ağıtlar yazıyordu. A. Ş. Hisar Bilgi kuramında ve ontolojide gerçeğe uymayan, ancak belirli bir kuramsal veya pratik amaç için kullanılması sakıncasız olan tasarım, tasni. Devamını Oku

 • birim fiş yöntemi: Kitaplıktaki gereçler için çıkarılan fişlerde kaynakça yönünden birliği sağlayan yöntem. (Bu yöntemde bir temel fiş hazırlanır, ek fişlerden her biri için gereken bilgi temel fiş öğelerine eklenir.) bkz. temel fiş, ek fiş. Devamını Oku

 • içerme: İçermek işi, tazammun, ihtiva. Mantıksal bağıntı olarak, bir şeyin başka bir şeyi kendi kapsamı içine alması. // Bu anlamda: a. Bir bilgi konusu kendisinden zorunlu olarak çıkan bir başka bilgi Devamını Oku

 • terim: Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah Örnek: Bazıları ise terimlerimizi milletlerarası esaslara bağlamak davasındadırlar. F. R. Atay Geleneksel mantıkta özne veya yüklem. Devamını Oku

 • farmakoloji: İlaçların etkisini ve kullanılışını inceleyen bilim dalı. İlaç bilimi Devamını Oku

 • farmakoloji: İlaçların etkisini ve kullanılışını inceleyen bilim dalı. İlaç bilimi Devamını Oku

 • iktisat: Ekonomi. Tutum. Mal ve hizmetlerin Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar