gnosticism sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte gnosticism kelimesinin manası:

 1. Hıristiyanlığın başlangıcında ruhani sırları ve yaradılışın sırrını bilmek iddiasında olan mezhep, gnostisizm
 2. Gnostisizm tarikatı

gnosticism ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sect: Fırka, mezhep Aynı meslek taraftan kimseler. Devamını Oku

 • denomination: İsimlenlendirme, ad verme İsim, unvan Devamını Oku

 • cult: Mezhep Çığır İnanç, tapınma. Devamını Oku

 • ruhani: Ruhla ilgili Örnek: Bir nur inmiş gibi yüreğime âdeta ruhani diyebileceğim bir sükûnet çökmüştü. R. N. Güntekin Din ve mezhep işlerini ele alan, bunlarla ilgili bulunan Örnek: Muhterem hatun patrik meclisiyle ruhani meclisin nasihatlerini dinleyerek kızını, büyük emire zevce olarak verdi. F. R. Atay Dinle ilgili, dinî bir havası olan, manevi, cismani karşıtı Örnek: Bunu artık ne pahasına ödersem ödeyeyim, duymuş olduğum bu Devamını Oku

 • sectarian: Mezhep veya fırkaya ait Bir mezhep veya fırkanın bağnaz üyesi Devamını Oku

 • observance: Yerine getirme, yapma Görenek, adet, örf Devamını Oku

 • denominationalism: Mezhepçilik, tarikatçılık, tarikatlara bölme eğŸilimi Devamını Oku

 • communion: Paylaşma Katılma Aşai Rabbani Devamını Oku

 • denominationally: Mezhepçi veya tarikatçı bir şŸekilde; bir mezhebe veya tarikata göre Devamını Oku

 • şeyh: Tarikat kurucusu, bir tarikatta en yüksek dereceye ulaşmış olan kimse, tarikat büyüğü veya tarikat kollarından birinin başında bulunan kimse. Arap kabile ve aşireti başkanı. Devamını Oku

 • muktezai hilkat: Yaradılışın gerektirdiği şey. Yaradılış itibariyle olan hal ve netice. (Osmanlıca’da yazılışı: mukteza-i hilkat) Devamını Oku

 • ne mal olduğunu bilmek: Birinin nasıl bir nitelikte, yetenekte ve yaradılışta olduğunu bilmek, kestirmek: “Büyük hanım, bir bakışta onun ne mal olduğunu anlamıştı.” -R. N. Güntekin. Devamını Oku

 • iddiasız: Alçak gönüllü, mütevazı Örnek: … sessiz, iddiasız, dört duvar arasında bir memur hayatı sürüyordu. Y. Z. Ortaç Bir iddiası olmayan. Devamını Oku

 • haslet: İnsanın yaradılışından gelen özellik, huy. insanın yaratılışındaki huyu, tabiatı, mizacı Devamını Oku

 • ortodoksluk: Meşru kilisenin resmî kararlarına uygun öğreti ve düşüncelerin bütünü. Doğu Hristiyan kiliseleri tarafından sürdürülen, Yunan ve Slavların çoğunun benimsediği mezhep. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar