gonat disgenezisi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte gonat disgenezisi kelimesinin manası:

 1. Gonatların embriyonel dönemde kusurlu gelişme göstermesi veya normal gelişmenin tamamlanmaması.

gonat disgenezisi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • gonat hipoplazisi: Cinsiyet bezlerinin yetersiz gelişmesi veya gelişme yetersizliği nedeniyle gerekli büyüklüğü kazanamaması, er bezi yumurtalık hipoplazisi. Devamını Oku

 • gonat hiperplazisi: Cinsiyet bezlerinde normal hücre sayısının aşırı artımı, hücre sayısındaki artış nedeniyle gonadların büyümesi, yumurtalık veya er bezi hiperplazisi. Devamını Oku

 • konotrunkal anomaliler: Embriyonel dönemde konotrunkal septumun normal dışı gelişiminden kaynaklanan yapılış bozukluğu. Fallot dörtlü serisi hayvanlarda görülen konorektal anomalisinin tek örneğidir. Devamını Oku

 • yapılış bozukluğu: Bir organda veya vücudun daha büyük bir kesiminde, gelişim sürecinde kendine özgü nedenlerle oluşan, herhangi tipteki bir kusurlu gelişim, kusurlu oluşum, malformasyon, kusurlu oluşum, oluşum anomalisi. Kusurlu gelişimle belirgin anomali, Devamını Oku

 • displazi: Yoz gelişim Kronik irritasyonlar, kronik yangılar ve beslenme bozukluğu gibi nedenlerle, hücre ve dokuların bozuk veya normal dışı gelişimi. Dokuyu oluşturan hücrelerin uygun olmayan dizilişini, hücrelerin biçim, büyüklük ve boyanma Devamını Oku

 • redislokasyon: Bir organ veya parçanın normal durumuna gelişinden sonra yeniden yerinden kayma veya çıkma göstermesi. Devamını Oku

 • gonat: Eşeybezi Bk. eşey organı Eşey Devamını Oku

 • piebaldizm: Melanositlerin embriyonel dönemde nöral kristadan deriye göçündeki bozukluktan kaynaklanan melanin yetersizliği. Yerel albinizm veya vitilogoya benzer tarzda, deride düzensiz dağılım gösteren, beyaz veya siyah yama tarzında odakların gelişimiyle belirgindir Devamını Oku

 • nefroblastom: Çoğunlukla genç hayvanlarda ve zaman zaman dölütlerde, embriyonel doku elemanlarından veya böbrek displazi odaklarında köken alan, çabuk gelişen, kötücül, epiteliyal doku dışında, düz ve çizgili kaslar, kıkırdak, kemik ve yağ dokusu içeren böbrek tümörü, böbrek adenosarkomu, embriyonel adenosarkom, embriyonel nefroblastom, embriyonel nefrom, Wilms’ tümörü. Devamını Oku

 • korista: Yemek borusunda mide mukozası parçası, dil kökünde tiroit bezi dokusu bulunması gibi embiroyonel bir gelişim bozukluğu olarak bir dokunun bulunmaması gereken yerde bulunması. Embriyonel gelişim bozukluğu olarak ait olduğu organ Devamını Oku

 • anormal: Genel olana, alışılmışa ve kurala aykırı olan, normal olmayan. Dengesi yerinde olmayan, davranışı bozuk olan, deli. Devamını Oku

 • anomali: Sapaklık. Sapaklık Normalden uzaklaşma veya Devamını Oku

 • aplazi: Gelişmezlik Bir organ veya dokunun gelişimindeki hatalı gelişme. Devamını Oku

 • hiperplazi: Aşırı gelişim Bir dokuda normal hücrelerin, normal düzenlerini muhafaza ederek sayıca artmaları. Devamını Oku

 • belirlenme katsayısı: Belli bir dönemde bağımsız değişkenlerdeki değişmenin bağımlı değişkendeki değişmenin ne kadarını açıkladığını gösteren katsayı. krş. korelasyon katsayısı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar