göreli gelir önsavı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte göreli gelir önsavı kelimesinin manası:

 1. Tüketicilerin tüketim kararlarının birbirinden bağımsız olmadığını, herbirinin tüketim düzeyinin ait olduğu gruptaki oturduğu semt, çalıştığı iş gibi göreli gelir düzeyine bağlı olduğunu ileri süren, mutlak gelir önsavı ve tüketim bulmacası sorununa karşı olarak 1949 yılında James S. Duesenberry tarafından geliştirilen önsav. krş. gösteriş etkisi

göreli gelir önsavı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • gösteriş etkisi: Tüketicilerin gelirlerinde bir artış olmamasına karşın, sosyal konumunu olduğundan daha yüksek göstermek amacıyla, fiyatı daha yüksek ve markalı malları satın almalarını ifade eden James S. Duesenberry tarafından geliştirilen kavram. Devamını Oku

 • tüketim bulmacası: Hanehalkı harcama anketi verileri ile kısa dönem zaman serileri çözümlemelerinde; kısa dönemde gelir artarken ortalama tüketim eğiliminin azaldığı, dolayısıyla mutlak gelir önsavının geçerli olduğu, uzun dönemde ise gelir artarken ortalama tüketim eğiliminin sabit kaldığı dolayısıyla mutlak gelir önsavının geçersiz olduğu durum. Devamını Oku

 • ilk günah önsavı: Gelişmekte olan ülkelerde finansal piyasalarda yaşanan aksaklıklar yüzünden, ülkelerin ulusal paraları cinsinden yurtiçi veya yurtdışından borçlanamaması. Devamını Oku

 • gelir harcama modeli: Veri fiyat ve faiz oranı varsayımı altında, denge reel gelir üretim düzeyinin iktisadi karar birimlerinin planlanan harcamaları tarafından belirleneceği temeli üzerine kurulmuş model. Devamını Oku

 • kesiklik önsavı: Uyarlayıcı bekleyişler önsavının geçerli olduğu bir ekonomide uygulanan enflasyon karşıtı bir politikanın ya da iktisadi durgunluğun, cari dönemde gayrisafi millî hasılayı doğal gayrisafi millî hasılanın altına çekerek cari işsizlik oranının doğal işsizlik oranının üstüne çıkmasına yol açacağını, izleyen dönemde ise işsiz kalanların iş becerilerini ve iş bulma umutlarını yitirmelerine bağlı olarak doğal işsizlik oranının yükseleceğini Devamını Oku

 • başabaş gelir düzeyi: Keynesyen gelir harcama modelinde tüketim harcamalarının gelire eşit olduğu durum. Devamını Oku

 • kalabalıklaşma önsavı: Özellikle kadın ve göçmen işçilerin ağırlıklı olarak bulunduğu işgücü piyasalarında hiçbir işlendirme engeli olmadığı ya da çok az olduğu için ücretlerin baskı altında tutulduğunu ileri süren ve J. S. Mill ile F. Edgeworth’un işgücü piyasalarındaki ayrımcılığı açıkladıkları model. Devamını Oku

 • doğrusal önsav: (İstatistiksel sınamalar) Bir dağılımın evrendeğerlerinin doğrusal işlevi olarak belirtilebilen istatistiksel önsav. Devamını Oku

 • friedman savage önsavı: Şans oyunları ve sigortanın varoluş nedenini açıklayan ve göreli olarak düşük gelir düzeylerinde, belirli bir eşikten sonra kişisel gelir azaldıkça paranın marjinal faydasının azalacağını ileri süren yaklaşım. Devamını Oku

 • yokluk önsavı.: Bk. sıfır önsavı. Devamını Oku

 • boş önsav: Bak. sıfır önsavı Devamını Oku

 • günsav: Gün-Sav. Devamını Oku

 • göreli dağılım: Küme ya da bölüt sıklıklarını, toplam sıklığa oranlarıyla ve çoğunluk yüzde olarak dile getiren dağılım, bkz. saltık dağılım. Devamını Oku

 • eksi gelir vergisi: Devletin belirli bir gelir düzeyinin altında gelire sahip kişilere, geliri ile orantılı biçimde yaptığı parasal yardım. Devamını Oku

 • istatistiksel önsav: (İstatistiksel sınamalar) Bir olasılıksal dağılımın biçimine ya da değiştirgesine ilişkin varsayım, anlamdaş önsav. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar