görünülü soru sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte görünülü soru kelimesinin manası:

 1. Yanıt seçeneklerini göstersel anlatımlarla dile getiren soru.

görünülü soru ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • görünülü soru: Yanıt seçeneklerini göstersel anlatımlarla dile getiren soru. Devamını Oku

 • dolaylı soru: Bilgi almak istediği konuyu açıkça değil, çeşitli içerim ve görünüşlerini Öne sürecek biçimde örtük olarak dile getiren çıkarımcı soru. bkz. dolaysız soru. Devamını Oku

 • özgür yanıtlı soru: Açıkuçlu bırakılarak bireylerin yanıtlarını diledigince dile getirmesine olanak veren soru. bkz. açıkuçlu soru. Devamını Oku

 • sözde olgusal sorular: İlk bakışta olgusal bir içeriği varmış gibi görünmekle birlikte gerçekte tasarımsal bir durumu dile getiren anlatımlar karşısında bireylerin tepkilerini ölçmeyi amaçlayan soru. Devamını Oku

 • dolaysız soru: Bilgi almak istediği konuyu, açık anlam ve içeriğini dile getirecek biçimde araştıran soru. bkz. dolaylı soru. Devamını Oku

 • aşırıanlatım: Bir tutumun değişik konumlarını ya da dizillerini dile getiren anlatımlar içinde en aşırı olanı. bk. ılımlı sınar. Devamını Oku

 • önerme: Kabul edilmesi için öne sürülen düşünce, teklif. Bir savı öne süren veya bir durumu dile getiren cümle, belli bir yorumda belli bir doğruluk değeri kazanan düzgün deyim, kaziye. Devamını Oku

 • denkbiçim soru çizinliği: Kendisiyle birlikte yanıt seçenekleri sunan bir soruda, seçenekler düzeninin verilecek yanıtları etkilemesini önlemek üzere seçeneklerini rastlantılı olarak saptanmış çeşitli denkbiçimler içinde veren sorulardan oluşmuş soru çizinliği: bkz. abba düzeni. Devamını Oku

 • sınarlı değerleme ölçeği: Ölçüm konusu olan tutum, kanı ya da görüşün değişik konumlarını ya da dizillerini dile getiren çeşitli sözcük ve anlatımlar arasından seçmeler yapılmasını ya da uygun olanının belirtilmesini öngören değerleme ölçeği. Devamını Oku

 • çizim ekli çizinler: Bir yersel alanın ayrıtsal özelliklerini, bu alanı gösteren ve ilgili özelliklerin çeşitli biçimsel anlatımlarla dile getirildiği çizimleri içeren çizinler. Devamını Oku

 • yanlı soru: Kuruluş ve biçimlenişi ya da dile getirilişiyle belli bir yönde yanıtlar almaya eğilimli soru. Devamını Oku

 • sınar: Bir ölçüm boyutu ya da konusuna ilişkin çeşitli konum ya da dizilleri dile getiren ve ölçme araçlarını oluşturan sözcük, tümce, anlatım, ayrıç ya da işlemlerden her biri. Devamını Oku

 • ön soruşturma: Yapılacak soruşturmayla ilgili olarak önceden yapılan soruşturma. Devamını Oku

 • göreli dağılım: Küme ya da bölüt sıklıklarını, toplam sıklığa oranlarıyla ve çoğunluk yüzde olarak dile getiren dağılım, bkz. saltık dağılım. Devamını Oku

 • tedirgin edici soru: Yanıtlayıcıdan kişisel ve özel yaşamına ilişkin ya da çoğunlukça benimsenmiş kanılara aykırı konularda bilgi isterken uygun dile getirilmediği için yanlılığa yol açan soru. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar