government in exile sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte government in exile kelimesinin manası:

 1. Sürgündeki hükümet

government in exile ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • aboveground: Toprak üstündeki, toprağŸın üzerinde olan, yeryüzündeki, açık Devamını Oku

 • derinlemesine görüntü: Özel bir mercek düzeni ve aydınlatma yardımıyla, tiyatro görünçlüğündeki gibi en öndeki nesneler ile en gerideki nesnelerin aynı seçiklikte verilebildiği, üçboyutluluk duygusunun sağlanabildiği görüntü çeşidi. Devamını Oku

 • baca kaşı: Bir şöminenin, ocağın üstündeki taş veya taştan raf. (Mimarlık) Anadolu evlerindeki ocakların duvarındaki öne doğru çıkıntılı bölümünün üstündeki düzlük. Buraya ev kadını eli altında bulunmasını istediği lamba, tuzluk v.b. eşyaları Devamını Oku

 • dna dizisi: Dna molekülündeki baz çiftleri ya da nükleotitlerin sıralanışı. Dna molekülündeki nükleotit bazlarının peş peşe dizilişi. Devamını Oku

 • birleşim: Birleşme işi. Bir meclisin bir gün içindeki toplanmaları, inikat. Devamını Oku

 • tuberositas teres minor: Kol kemiğinin ön yüzündeki linea musculus tricipitis’in üstündeki çok küçük çıkıntı. Kol kemiğinin ön yüzündeki linea m. tricipitis’in üstündeki çok küçük çıkıntı. Devamını Oku

 • batı: Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, günindi, garp, doğu karşıtı Örnek: En batıda sarı, iki yüksek tepeli bir dağ. H. E. Adıvar Bu yönde olan. Bulunulan yere göre güneşin battığı yönde olan Devamını Oku

 • uzay yayacı: Uzayda yayaç işlevi yüklenen, yeryüzündeki bir yayaçtan aldığı televizyon imlerini yeryüzündeki bir başka yayaca aktaran uydu. Devamını Oku

 • hide all items on desktop: Masaüstü’Ndeki Masaüstü’ndeki tüm öğeleri gizle Devamını Oku

 • fore: Önek önde veya önceden. Ön taraftaki, öndeki Devamını Oku

 • boyut: Bir cismin herhangi bir yöndeki uzantısı. Nitelik, genişlik, kapsam Örnek: Macarların kukla tiyatrosunu seyrederken de aynı inanılmaz boyutlara vardığını görmüştüm. H. Taner Durum Örnek: Yeni boyutlar, düşünme olanakları kazandığımı sanarak ayrıldım tiyatrodan. N. Cumalı Doğruların, yüzeylerin Devamını Oku

 • ay gün yılı: Hem ay evreleri değişimi hem de güneşin gökyüzündeki görünen devinimi göz önüne alınarak düzenlenmiş olan takvim yılı. Hem ay evreleri değişimi hem de Güneş’in gökyüzündeki görünen devimi gözönüne alınarak Devamını Oku

 • lider dna zinciri: Dna kopyalanması sırasında çift ipliğin 3′-5′ yönündeki ipliğini tamamlayan yeni sentezlenmiş zincir. DNA’nın 5′-3′ yönündeki ipliğini ise kesik DNA zinciri ya da E.coli’deki gibi Okazaki parçaları olarak adlandırılan yeni sentezlenmiş, süreksiz parçalar halindeki zincir tamamlar. Tamamlayıcı nükleotitler her iki zincirde de 5′-3′ yönündedir. Devamını Oku

 • ay takvimi: Ayın gökyüzündeki görünen hareketine ve evrelerine göre düzenlenen takvim, kamerî takvim. Ay’ın gökyüzündeki görünen devimine ve evrelerine göre düzenlenen takvim. Devamını Oku

 • çatlama: Dalgaların sığ kıyıya geldikleri zaman dökülüp köpürmesi, çatlak. Uygun olmayan kuruma sonucu ağacın boyu yönündeki lif ayrılması. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar