göz yumulabilir yanılgı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte göz yumulabilir yanılgı kelimesinin manası:

 1. Bir örnekleme dağılımıyla elde edilen kestirme değerin evrendeğerden ne oranda sapma göstermesine izin verileceğini belirten oransal güvenirlik sınırı.

göz yumulabilir yanılgı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • denel yanılgı: Ölçmede elde edilen değerlerin kesin değerden sapma niceliği. Devamını Oku

 • olası yanılgı: Bir gözlem dizisinde yapılan yanılgıların (ölçülen değerlerin ortalama değerden farkı) salt değeri büyüklük sırasına göre dizildiğinde, dizinin ortasında yer alan hata p = ..formül.. Örnek: Bir yıldızın aynı koşullarda ölçülen dikeyhızının ortalaması 27.1 km/sn ve ölçülen değerlerin bu değerden farkları -0.2; -0.1 ; + 1.2; + 0.8; +0.3; -0.7; +0.5; -1.1; +0.9; -0.7 +0.6 Devamını Oku

 • gözlem yanılgısı: Araç ya da insan etkenlerinden kaynaklanan ya da bir niceliği elde etme yöntemindeki eksikliklerden ortaya çıkan yanılgı. Devamını Oku

 • güven bölgesi: Kestirilecek birkaç evrendeğer olduğu zaman, evrendeğer uzayında tanımlanabilen ve evrendeğerlerin belli bir yanılma olasılığıyla içinde bulundukları bölge. Bu, güven aralığının, birden çok evrendeğerin kestirildiği durum için genelleştirilmiş biçimidir. Devamını Oku

 • kümeölçüm göstergeç çözümlemesi: Kümeölçümde küme üyelerine yönelen çekim ve itimler toplamının üye sayısının bir eksiğine bölünmesiyle elde edilen ve bireyler arasında ölçünlü karşılaştırmalar yapmaya elveren oransal ölçüm. Devamını Oku

 • yanılgı sınırları: Bir örnekleme dağılımında gözlemlerin yüzde olarak taşıdığı yanılgı payının alt- üst sınırları. Devamını Oku

 • rasgele örnekleme yanılgısı: (örnek.) Örneklemin rasgele bir yöntemle seçilmesi durumunda ortaya çıkan örnekleme yanılgısı. Devamını Oku

 • yanılgı kuşağı: Kestirilmiş değerin belli bir olasılıkla içerisinde bulunduğu varsayılabilen ve ölçünlü yanılgılar, güven aralıkları ya da benzer yöntemler ile bulunan bölge. Devamını Oku

 • göreli etkinlik: (Kuramsal istatistik) Aynı evrendeğerin iki kestiricisinden birinin ötekine göre etkinliğini belirten ölçü. ay. bk. etkin kestirici, göreli kesinlik. Devamını Oku

 • kavuşmaz ölçünlü yanılgı: Örneklem büyüklüğü sonsuza yaklaştığında, bir örneklemdeğerin ölçünlü yanılgısı. Devamını Oku

 • yansız yanılgı: Sıfır ortalamalı bir yanılgı evreninden rasgele alınmış bir öğe gibi düşünülen yanılgı. Devamını Oku

 • kestirim: Kestirme işi, tahmin. 1) bk. kestirici. 2) Bilinmeyen bir evrendeğerin sayısal değeri için yapılan çıkarsama. Devamını Oku

 • yanılgı küçültme gücü: (Zaman dizileri) Zaman dizilerinde düzleme başarısını görmek üzere yanılgıları küçültmek ve gözlemleri gerçek değerlerine yaklaştırmak için verilen bir ölçü. Devamını Oku

 • gauss markov savı: (Kuramsal istatistik) Bir evrenden çekilen gözlemlerin doğrusal birleşimine dayalı bir evrendeğerin yansız kestiricisine ilişkin ana kanıtsav. Kestiriciler en küçük üstikiler yöntemi ile elde edildiği zaman evrendeğerin doğrusal yansız kestiricisi en küçük değişkelidir. Devamını Oku

 • ölçülü yanılgı: ..formül.. formülü ile tanımlanan yanılgı. Burada AX1( AX2, AXn yapılan bir ölçü dizisinin ortalama değerden farkları, n ise ölçü sayısıdır. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar