gözetim belgesi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte gözetim belgesi kelimesinin manası:

 1. Ülke ekonomisine yönelik dış ticaret kaynaklı bir risk ortaya çıktığında, dışalım ve dışsatımı gözetim altında tutmak amacıyla yetkili kuruluş veya kuruluşlar tarafından yapılan inceleme sonucunda düzenlenen belge.

gözetim belgesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • güvenceli sayışım belgesi: İşten ayrılan güvencelilerin ve hak sahiplerinin sakatlık, ölüm ve yaşlılık güvencelerinden bağlantı yapılması amacıyla toplumsal güvenceler kurumuna baş vurmalarında güvenceliye ilişkin bordro işverenince henüz Kuruma gönderilmemiş ise en son durum gösterilmek üzere işveren tarafından düzenlenen belge. Devamını Oku

 • görüm belgesi: Güvenceliler ile eş ve geçindirmekle yükümlü bulundukları kişileri hekime göndermek amacı ile düzenlenen belge. Devamını Oku

 • danışıklı gözetim: Çevresindekilerin görüşlerini alma yolu ile bir işletmede yapılan gözetim. Devamını Oku

 • dahilde işleme izin belgesi: Dahilde işleme rejimi kararı gereğince dışsatım ile dışsatım sayılan satış ve teslimlerde gümrük muafiyetli dışalım ve/veya yurtiçi alımlara olanak sağlayan ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından düzenlenen belge. Devamını Oku

 • dolaşım belgesi: Dışsatımda ticari kolaylıklardan yararlanabilmek amacıyla dışsatımcı ülke yetkili kuruluşlarınca ATR, EUR.1 olarak iki biçimde düzenlenen ve gümrük idarelerince vize edilen belge. krş. ATRdolaşım belgesi, EUR.1dolaşım belgesi Devamını Oku

 • gözetim: Gözetme işi, nezaret Örnek: Din ve ahlak eğitimi devlet gözetim ve denetimi altında yapılır. Anayasa Himaye. Gözaltı. Devamını Oku

 • güçsüzlük belgesi: Borçlunun, üzerinde koğuşturma işlemi yapılan alacağı, ödemeye yeter malı, parası, bulunmadığını göstermek üzere icra örgütünce düzenlenen belge. Devamını Oku

 • satış belgesi: Kredi kartı ile satın alınan mal veya hizmet karşılığında bankanın yetki verdiği iş yeri tarafından düzenlenen, satın alanca imzalanan, ödeme taahhüdünü gösteren belge, slip. Devamını Oku

 • gümrük değer bildirim belgesi: Gümrük bildirimi amacıyla doldurulan, satıcı, alıcı, bildirimde bulunan, teslim koşulları, fatura ve değere ilişkin unsurlar hakkında bilgiler içeren belge. Devamını Oku

 • yoksulluk belgesi: Devletin sağladığı nakdî ve ayni yardımlardan yararlanmak üzere mahalle muhtarları tarafından düzenlenen ve muhtaç olanlara verilen belge. Devamını Oku

 • havayolu taşıma belgesi: Havayolu taşımacılığında gönderen tarafından düzenlenen ve gönderenin adı, adresi, malın kökeni, nereye gideceği, paket adedi, ağırlığı, miktarı, navlun gibi bilgileri içeren belge. Devamını Oku

 • yakalama belgesi: Tutuklanması gereken kişi kaçak olur ya da saklanmış bulunursa, yetkili savcı ya da yargıç tarafından yakalanmak amacıyle çıkarılan yakalama yazısı. Devamını Oku

 • çalışma belgesi: Bir iş yerinde veya alanında çalışılabileceğini gösteren belge. İşinden ayrılan işçiye işveren tarafından verilen, işçinin çalıştığı işin çeşidini ve çalışma süresini gösteren belge. krş. bonservis Devamını Oku

 • akreditasyon muadelet belgesi: Ulusal anlamda kabul görmüş mesleki kuruluşlar veya bölgesel denklik kuruluşları tarafından kolejlerin ve üniversitelerin onaylanması. Devamını Oku

 • g yetki belgesi: G certificate of authorization Uluslararası eşya taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara verilen belge. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar