gözlem birimlerinin tanımlanması sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte gözlem birimlerinin tanımlanması kelimesinin manası:

 1. Bir örneklemede, evreni ve örneği oluşturan gözlem birimlerinin bir düzen içinde sıralanarak ayırıcı özellikleriyle tanıtılması.

gözlem birimlerinin tanımlanması ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • eşit kazanı: Yansız bir seçme işlemine dayanan bir örneklemede evreni oluşturan her birimin örneğe girmek bakımından taşıdığı eşit seçilme olasılığı. Devamını Oku

 • dizgesiz gözlem: Ölçünleyici yordamlardan yoksun olduğu için gözlem durumu ve bilişim sürecini denetim altına alamayan, güvenirliği düşük, kaba saptamalarla yetinen gözlem, bkz. dizgeli gözlem. Devamını Oku

 • gözlem etkisi: Bir gözlem ya da deneylemede gözlem konusu yapılanların salt bu nedenle bir ölçüde değişmelerine yol açan etki. Devamını Oku

 • gözlem ikilileri: Aynı gözlem birimi için iki değişkene göre elde edilmiş gözlem. Devamını Oku

 • dolaysız gözlem: Bir konu ya da sorun’un taşıyıcısı olan birimlerden elde edilen doğrudan ya da birinci elden gözlem, bkz. dolaylı gözlem. Devamını Oku

 • katılımlı gözlem: Gözlemcinin ölçünlü bir yordama başvurmadan incelediği olaya doğrudan katılarak yaptığı gözlem, bkz. katılımsız gözlem. Devamını Oku

 • rasgele örnekleme: Evreni oluşturan gözlem, birey ya da olgulardan her birine eşit derecede seçilme olasılığı tanıyan örnekleme türü. Devamını Oku

 • alt örnekleme: (örnek.) 1) Çok aşamalı örneklemede, ikinci aşama birimlerinin birinci aşama birimlerinden seçildiği durum. 2) Çok-evreli örneklemede, ikinci evrede birinci evreden örneklem seçme süreci. Devamını Oku

 • denetimsiz gözlem: Bkz. dizgesiz gözlem. Devamını Oku

 • düzlem geometri: Bir düzlem içinde kalan, iki boyutlu olan şekli inceleyen geometri. Devamını Oku

 • örneklemeli sormaca: Herhangi bir evrene ilişkin olarak bilgi edinmek için, o evreni oluşturan tüm birimlerin yerine, yalnızca bir bölümünün seçilerek araştırma amaçlarıyla kullanılması. Devamını Oku

 • araştırma evreni: Bir araştırmada bilgi sağlamak üzere başvurulan ve üzerinde gözlem yapılacak olan birey ya da gözlem birimlerinin tümü. bkz. evren. Devamını Oku

 • ölçünlenmiş gözlem: Nesnel ve kesin bilgiler sağlayacak biçimde denetim araçlarıyla donatılmış gözlem. Devamını Oku

 • dizgeli gözlem: Ölçünleyici yordamlara dayanarak denetim altına alınmış, nesnel ve kesin bilgiler sağlayan gözlem, bkz. ölçünleme. Devamını Oku

 • gözlem ağırlığı: Gözlem koşullarının iyilik derecesini belirtmek üzere saymaca olarak verilmiş sayılar ; en iyi koşula en büyük sayı verilir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar