gözyaşı bezi çukuru sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte gözyaşı bezi çukuru kelimesinin manası:

 1. Os frontale'nin processus zygomaticus'unun iç yüzünde bulunan ve gözyaşı bezinin yerleşmesine yarayan (bu çukurluk etçillerde ve domuzda ligamentum orbitale'nin altında bulunur) çukurluk, fossa glandula lakrimalis.
 2. Os frontale'nin proc. zygomaticus'unun iç yüzünde bulunan ve gözyaşı bezinin yerleşmesine yarayan (bu çukurluk etçillerde ve domuzda lig. orbitale'nin altında bulunur) çukurluk, fossa glandula lakrimalis.

gözyaşı bezi çukuru ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • gözyaşı bezi: Gözün üst kısmında konjunktivanın altında yer alan, yüksek prizmatik hücrelerden oluşan bileşik tubuloalveoler bez, glandula lakrimalis. Yapılan salgılar çok sayıdaki kanallarla üst göz kapağı altındaki konjunktiva aralığına açılır. Devamını Oku

 • gözyaşı bezi atardamarı: Arteria ophthalmica externa’dan çıkan ve gözyaşı bezini vaskularize eden atardamar, arterya lakrimalis. A. ophthalmica externa’dan çıkan ve gözyaşı bezini vaskularize eden atardamar, arterya lakrimalis. Devamını Oku

 • çiğneme çukuru: Ramus mandibulae’nin yan yüzünde, musculus masseter’in içine yerleştiği etçillerde çok derin olan çukurluk, fossa masseterika. Ramus mandibulae’nin yan yüzünde, m. masseter’in içine yerleştiği etçillerde çok derin olan çukurluk, fossa masseterika. Devamını Oku

 • kürek altı çukuru: Kürek kemiğinin kostal yüzünde, musculus subscapularis’in içine yerleştiği yayvan çukurluk, fossa subskapularis. Kürek kemiğinin kaburgaya bakan yüzünde, m. subscapularis’in içine yerleştiği yayvan çukurluk, fossa subskapularis. Devamını Oku

 • lokma alt çukuru: Condylus occipitalis ile proc. jugularis arasında yer alan canalis n. hypoglossi’nin bulunduğu çukurluk, fossa kondilika ventralis. Devamını Oku

 • dirsek çukuru: Trochlea humeri’nin arka tarafında bulunan ve içine processus anconeus’un girdiği çukur, fossa olekrani. Trochlea humeri’nin arka tarafında bulunan ve içine proc. anconeus’un girdiği çukur, fossa olekrani. Devamını Oku

 • diken altı çukuru: Kürek kemiğinin yan yüzünde, spina scapulae’nin arka tarafında bulunan çukurluk, fossa infraspinata. Kürek kemiğinin yan yüzünde, spina scapulae’nin arka tarafında bulunan çukurluk, fossa infraspinata. Devamını Oku

 • boyunduruk çukuru: Sulcus jugularis’in göğüs önünde birleştiği yerde manubrium sterni’nin yan taraflarında bulunan çukurluk, fossa yugularis. Sulcus jugularis’in göğüs önünde birleştiği yerde manubrium sterni’nin yan taraflarında bulunan çukurluk, fossa yugularis. Devamını Oku

 • kanat çukuru: Atlas çukuru. Atlas kanadının alt tarafında bulunan çukurluk, fossa atlantis. Atlas kanadının alt tarafında bulunan çukurluk, fossa atlantis, atlas çukuru. Devamını Oku

 • gözyaşı aygıtı: Gözyaşı beziyle gözyaşını akıtan kanallardan oluşan aygıt, apparatus lakrimalis. Gözyaşı beziyle gözyaşını akıtan kanallardan oluşan aygıt, apparatus lakrimalis. Devamını Oku

 • gözyaşı kemiği kabarcığı: Gözyaşı kemiğinin orbita içindeki kısmının, yalnızca geviş getirenlerde yapmış olduğu, içi boş, balon biçiminde, çok ince duvarlı kemiksel kabarcık, bulla lakrimalis. Gözyaşı kemiğinin göz çukuru içindeki kısmının, yalnızca geviş getirenlerde Devamını Oku

 • gözyaşı bezleri: Gözyaşı ve göz kapağında bulunan bezler, gözyaşı bezeleri. Göz çukurunun dış üst yanına yerleşmiş, ayrı loplardan oluşan, göz kapağının iç tarafına açılan, 6-12 kanalı olan tübüloalveolar tipte, seröz tip salgılı, Devamını Oku

 • taban çukuru: Atgillerde ve sığırda corpus femoris’in distalinde, arka yüzle yan yüzün sınırında görülen çukurluk, fossa plantaris. Devamını Oku

 • prosessus aksessoryus: Etçillerde son sırt ve tüm bel, domuzda yalnızca son sırt omurlarında, processus transversus ile processus articularis caudalis arasından çıkan, yönü geriye doğru olan ucu sivri çıkıntılar. Etçillerde son sırt ve Devamını Oku

 • göz çukuru üst kanalı: Geviş getirenlerde ve domuzda foramen supraorbitale’den orbita’nın mediyal duvarına uzanan kanal, supraorbital kanal, kanalis supraorbitalis. Geviş getirenlerde ve domuzda for. supraorbitale’den orbita’nın mediyal duvarına uzanan kanal, supraorbital kanal, kanalis supraorbitalis. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar