gözyaşı bezleri sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte gözyaşı bezleri kelimesinin manası:

 1. Gözyaşı ve göz kapağında bulunan bezler, gözyaşı bezeleri.
 2. Göz çukurunun dış üst yanına yerleşmiş, ayrı loplardan oluşan, göz kapağının iç tarafına açılan, 6-12 kanalı olan tübüloalveolar tipte, seröz tip salgılı, göz yuvarının devamlı nemli kalmasını sağlayan, içinde bakterilere karşı bolca lizozim enzimi ve A antikoru bulunan gözyaşını salgılayan bir çift bez. Gözyaşı kanalcıkları, gözyaşı kesesi vegözyaşı bezleri birlikte gözyaşı aygıtını oluştururlar.

gözyaşı bezleri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • gözyaşı kemiği: Göz çukurunun ön kısmındaki ince, ufak, zarımsı kemik. Göz çukurunun orta duvarının önünde yer alan ve göz çukurunun oluşumuna katılan kemik, os lakrimale.Dgr.: anat. os lacrimale Devamını Oku

 • gözyaşı: Buğdaygillerden, bahçelerin, yol kenarlarının ve parkların yeşillendirilmesinde yararlanılan çok yıllık bitki (Lolium). Yeşilliği bol olan yer. Devamını Oku

 • gözyaşı bezi: Gözün üst kısmında konjunktivanın altında yer alan, yüksek prizmatik hücrelerden oluşan bileşik tubuloalveoler bez, glandula lakrimalis. Yapılan salgılar çok sayıdaki kanallarla üst göz kapağı altındaki konjunktiva aralığına açılır. Devamını Oku

 • gözyaşı bezeleri: Gözyaşı bezleri. Devamını Oku

 • gözyaşı bezi çukuru: Os frontale’nin processus zygomaticus’unun iç yüzünde bulunan ve gözyaşı bezinin yerleşmesine yarayan (bu çukurluk etçillerde ve domuzda ligamentum orbitale’nin altında bulunur) çukurluk, fossa glandula lakrimalis. Os frontale’nin proc. zygomaticus’unun iç Devamını Oku

 • ter bezleri: Memeli hayvanların deri altlarında her tarafa dağılmış olarak bulunan, salgısını akıtıcı kanallar vasıtası ile vücut yüzeyine akıtan, hücreleri çok kıvrımlı ve tek katlılık gösteren, ekrin ve apokrin olmak üzere ikiye ayrılan uzun tubuler bezler, glandula sudorifera. Gerçek ter bezleri olan ekrin bezlerin salgısı sıvı ve kokusuzdur ve kılsız deri bölgelerinde yer alır. Apokrin ter bezleri Devamını Oku

 • meibomian bezleri: Göz kapaklarında Moll ve Zeis bezleriyle birlikte bulunan, üst kapakta 25, alt göz kapağında 20 adet olan, salgılan gözyaşının çabuk buharlaşmasını engelleyen ince yağlı bir tabaka oluşturan, uzun sebase bezler. Devamını Oku

 • yağ bezleri: İçinde yağ bulunan veya yağ salgılayan bezler, yağ bezi. Devamını Oku

 • tükürük bezleri: Dil, çene ve kulak altında bulunan, tükürük salgılayan üç çift bez. Yapılan salgıyı ağız boşluğuna akıtan, makroskobik ve mikroskobik tükürük bezi olmak üzere ikiye ayrılan dış salgı bezleri. Makroskobik tükürük Devamını Oku

 • mide bezleri: Midedeki sindirim enzimlerini salgılayan, basit ya da birleşik tüp şeklinde olan, mide duvarının kaidesinde bulunan, pepsin, renin, hidroklorik asit ve mukus salgılayan bezler. Gastrik bezler. Devamını Oku

 • üropig bezleri: (Yun. orrus: kuyruk sokumu kemiğinin ucu; pyge: rampa) Su kuşlarının kuyruk tarafinda bulunan, salgısı gaga ile tüylerin arasına dağılarak yağ tabakası meydana getiren ve suyun geçmesine imkân vermeyen özel yağ bezleri. Devamını Oku

 • moll bezleri: Göz kapaklarında Meibomian ve Zeis bezleriyle birlikte bulunan, salgılarını kirpik diplerine boşaltan, basit bükülmüş tüp şeklindeki bezler. Devamını Oku

 • üretra bezleri: Uretranın, özellikle pars pelvina’sı mukozasında dağınık vaziyette bulunan bezler, glandula uretrales. Üretranın, özellikle pars pelvina’sı mukozasında dağınık vaziyette bulunan seksüel uyarımla alkali salgı yapan ve glandula üretralis adını alan küçük Devamını Oku

 • fundus bezleri: Midede pepsin, hidroklorik asit, intrinsik faktör ve rennin gibi salgıların salındığı asıl mide bezleri. Devamını Oku

 • fundus bezleri: Midede pepsin, hidroklorik asit, intrinsik faktör ve rennin gibi salgıların salındığı asıl mide bezleri. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar