gpa sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte gpa kelimesinin manası:

 1. (okunuşu ci’pi’ey) Grade Point Average. Ağırlıklı not ortalaması. GPA, öğrencinin bir dönemde aldığı derslerden sağladığı toplam kredinin, aldığı derslerin kredi saat değerleri toplamına bölünmesi ile hesaplanır.

gpa ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kredi hattı: Bir borçluya açılacak olan kredinin miktarı veya kredi kartına bağlı olarak açılan kredi hesabında belirlenen sınır. Bk. çerçeve kredisi 2 Devamını Oku

 • kefalet karşlığı kredi: Bankaların, kredi alanla birlikte, başka bir güvenilir kişinin de o kredinin sorumluluğunu kabul ve taahhüt etmesi koşuluyla açtıkları bir kredi türü. Devamını Oku

 • dış tecim açığı: Bir ülkenin belirli bir dönem içinde yapmış olduğu dıştan alışlar değerleri toplamının dışa satışlar değerleri toplamından fazla olması. Devamını Oku

 • kredi limiti: Açılan kredinin en üst miktarı. Bk. kredi hattı Devamını Oku

 • lending ceiling: Borç tavanı, kredi limiti; alınabilen maksimum kredi miktarı; hisselere ayrılabilen toplam kredi Devamını Oku

 • krediler: Üniversiteler tarafından, akademik bir diploma için gerekli olan derslerin tamamlanmasını (geçerli not alınan) kaydetmek için kullanılan birim. Katalogda üniversitenin diplomaları için gerekli olan kredilerin çeşidi ve sayısı anlatılır ve sunulan her ders için “kredi saat” veya “birim” değeri belirtilir. Devamını Oku

 • birlikte değişki katsayısı: Birlikte değişme gösteren bir dağılımda birbirini izleyen gözlem değerleri arasındaki karşılıklı ayrımların çarpımlarının kümel (cebirsel) toplamını, ayrımların çizel (geometrik) ortalamasına bölerek elde edilen bağlaşı ölçümü. Devamını Oku

 • artık üstikileri ortalaması: Artık ya da yanılgı değişkesinin kestiricisi.artık üstikileri ortalaması, yanılgıların üstikileri toplamının bağımsızlık sayısına bölümüdür. Bağımsız değişken birleşimlerinin birden çok yinelenmelerinin olduğu durumlardaartık üstikileri ortalaması, salt rasgelelikten gelen yanılgıyı gösteren arı yanılgı ve örnekbiçimin uygun bir işlevsel bağıntı olup olmadığını saptamada yardımcı olan uyum eksikliği bileşenlerine ayrılabilir, anlamdaş yanılgı üstikileri ortalaması. Devamını Oku

 • ağırlıklı ortalama: Dizi içindeki her bir terimin, belirli bir ağırlıkla ayrı ayrı çarpıldıktan sonra bulunan toplamın, ağırlık toplamına bölünmesi ile elde edilen ortalama. Bir ölçümler kümesinin ortalaması alınırken, her ölçüm değerini küme Devamını Oku

 • saat başına ortalama ücret: Bir işçiye saat başına ödenen ücretlerin ortalaması. Devamını Oku

 • gecikmeli ilerleme: Bir öğrencinin genellikle sınıfını iki yılda bir geçebilmesi. Bir öğrencinin akademik başarı bakımından orta bir öğrencinin ilerleme hızına erişememesi durumu. Devamını Oku

 • halka açıklık oranı: Halka sunulmuş hisse senetlerinin nominal değerleri toplamının, tüm hisselerin toplam nominal değerlerine oranı. Devamını Oku

 • çocuğa dönük eğitim: Çocuğun özellikle kitaplardan ve kuramsal derslerden bilgi edinerek yetişmesi yerine, gerçek ve kişisel yaşantılar kazanmasını öngören, bunun için de okul çalışmalarında öğrencinin kendi kendini yönetmesine, işbirliğine, kişisel girişim ve yaratıcılığa, liderliğe, program ve planlarda esnekliğe ağırlık veren eğitim. Devamını Oku

 • pptp: (Point to Point Tunneling Protocol) bu protokollere dayanmayan bir dışŸ ağŸ üzerinden TCP/IP veri paketlerinin transferini sağŸlayan protokol (dışŸ ağŸa uygun bir adresle paketi işŸaretleyerek) Devamını Oku

 • ortalama alyuvar hacmi: Bir alyuvarın ortalama hacmini mikron küp olarak gösteren bir indekstir, OAH, MCV. OAH = Hematokrit değer (%) x 10 / Alyuvar sayısı (mm3’de milyon) formülüyle hesaplanır. İnsan ve bazı hayvan türlerinde OAH değerleri; insan: 78-94, at: 37-58, sığır: 40-60 koyun: 28-40, keçi: 16-25, köpek. 60-77, kedi: 39-55. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar