graphic images sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte graphic images kelimesinin manası:

 1. Grafiksel imgeler

graphic images ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • graphic images: Grafiksel imgeler Devamını Oku

 • bitmapped images: Bit eşlemli imgeler Devamını Oku

 • hipnagojik imajlar halusinasyon: uykuya dalarken görülen canlı imgeler. hayaller. Devamını Oku

 • hipnopompik imajlar halusinasyon: uykudan uyanırken görülen canlı imgeler. hayaller.. Devamını Oku

 • hipnopompik imajlar halusinasyon: uykudan uyanırken görülen canlı imgeler. hayaller.. Devamını Oku

 • graphique: Grafiksel Devamını Oku

 • graphical interface: Grafiksel arabirim Devamını Oku

 • non graphical: Grafiksel olmayan Devamını Oku

 • imagery: Hayaller, imgeler, görüntüler, benzetmeler, tanımlamalar, heykeller, tasvirler Betim, betimleme, tasvir Devamını Oku

 • nomograf: Hızlı hesaplama ve karmaşık eşitliklerin çözümünde kullanılan grafiksel ölçekler, çizgili kartlar. Devamını Oku

 • varoluşçu ruhbilim: İnsan davranımının, olabilirlik açısından ya da ülküsel bakımdan değil de duyumlar, imgeler ya da duygular gibi gerçek ve nesnel verilere göre incelenmesi gerektiğini savunan ruhbilim görüşü. Devamını Oku

 • getiri eğrisi: Bir menkul değerin getirisi ile vadesi dolana kadar geçen dönem arasındaki ilişkinin grafiksel gösterimi. Devamını Oku

 • karar ağacı: Bir karar sürecinde seçenekler, olaylar ve bunlara bağlı olarak elde edilecek sonuçların ödüllerin grafiksel gösterimi. Devamını Oku

 • konulu algılama sınarı: İlk biçimiyle özcel tanı aracı olarak kullanılan ve bireye konulu görünüler sunarak bu uyaranlar çerçevesinde kurduğu imgeler ve tasarladığı öykülerle kişiliğini ya da tutumunu açığa vurmasını sağlayan çıkarıma yordam, bkz. görünülü yordam. Devamını Oku

 • antialiasing: BozukluğŸU düzeltme, ara gölgeler kullanarak kenarlarında kırıklar olan grafiksel imgeleri düzeltme işŸlemi (Bilgisayar) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar