gros protein değeri sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte gros protein değeri kelimesinin manası:

 1. Civcivler için yem proteinlerinin kalitelerini belirlemek için kullanılan protein değerlendirme sistemi, GPD.

gros protein değeri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • protein etkinlik derecesi: Protein değerlendirme sistemlerinden olan ve her birim tüketilen protein için sağlanan canlı ağırlık artışının yüzde olarak ifadesi, PER. Devamını Oku

 • sodyum dodesil sülfat sds: Hücre zarında protein protein, protein lipit etkileşimlerini parçaladığı için zar proteinlerinin çözülmesinde kullanılan bir biyolojik deterjan. Devamını Oku

 • tubuler proteinüri: Glomeruluslarda süzülen bazı plazma proteinlerinin tubuler geri emiliminde bir yetersizlik olduğunda biçimlenen proteinüri. Devamını Oku

 • taşma proteinüri: Amilaz, lizozim gibi düşük molekül ağırlıklı plazma proteinlerinin plazmada çok fazla miktarda bulunması sonucu biçimlenen proteinüri. Devamını Oku

 • bileşik protein: Bir veya daha çok prostetik grup içeren bir protein. Hidrolizleri sonucu yalnız amino asitleri değil, aynı zamanda diğer bazı organik ve inorganik bileşenleri veren protein, kompleks protein, konjuge protein. Devamını Oku

 • bazal azot değeri: Ergin hayvanlarda yaşama payı protein gereksiniminin belirlenmesinde kullanılan ve endojen gübre azotu x 0. 4, endojen idrar azotuyla deri döküntüleri azotunun toplamından oluşan değer. Devamını Oku

 • ısı hasarlı protein: Çoğunlukla ısıyla artabilen, yem maddelerinde selüloz yapısına bağlı, sindirilmeyen, asit deterjan çözeltisinde çözünmeyen ve kaba yemlerde enerji hesaplanmasında kullanılabilen, özellikle ısı hasarlı yemler ve yüksek proteine sahip yan ürünlerde belirlenmesi önem taşıyan protein, yararlanılamayan protein. Devamını Oku

 • asil taşıyıcı protein: Açil taşıyıcı protein. Yağ asidi sentezindeki metabolik halkada asil grupları taşıyan prostetik gruba sahip küçük bir protein, açil taşıyıcı protein, ACP. Devamını Oku

 • açil taşıyıcı protein: Bk. asil taşıyıcı protein Yağ asidi sentaz kompleksinde yer alan, prostetik grup olarak fosfopantotein taşıyan ve yağ asidi üretimindeki metabolik halkada açil gruplarını taşıyan küçük bir protein, asil taşıyıcı protein, Devamını Oku

 • amino asit değeri: Proteinlerin niteliklerini belirlemek için referans bir proteinle kıyaslanarak saptanan değer. Devamını Oku

 • duyusal değerlendirme: Görünüş, koku, tat, dokunma temeline dayalı değerlendirme, organoleptik değerlendirme. Devamını Oku

 • ortostatik proteinüri: Çocuklarda ve gençlerde yalnızca ayakta fazla durduktan sonra biçimlenen proteinüri, postüral proteinüri. Devamını Oku

 • asil taşıyıcı protein acp: Yağ asidi sentezindeki metabolik halkada asil grupları taşıyan prostetik gruba sahip küçük bir protein. Acil taşıyıcı protein. Devamını Oku

 • protein olmayan azotlu maddeler: Geviş getiren hayvanların işkembe mikroorganizmaları tarafından mikrobiyal protein üretiminde kullanılan, üre, amonyum karbonat, amonyum fosfat, azotlu yağlar, aminler, amitler, pürin ve pirimidin bazları, nitratlar ve çeşitli alkaloitler gibi protein yapısında olmayan azotlu bileşikler, NPN. Devamını Oku

 • protein 55: Köpeklerde bağ doku ve epitelyum doku kökenli kötü ve iyicil tümörlerin ayrıcı tanısında kullanılan protein tabiatında belirleyici madde. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar