guaranty of sterility sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte guaranty of sterility kelimesinin manası:

 1. Sterillik garantisi

guaranty of sterility ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • garantili imkan: 4749 sayılı Kanun kapsamında yer alan kuruluşlara sağlanan Hazine geri ödeme garantisi, Hazine yatırım garantisi ve Hazine ülke garantisini ifade etmektedir. Devamını Oku

 • garantili imkan: 4749 sayılı Kanun kapsamında yer alan kuruluşlara sağlanan Hazine geri ödeme garantisi, Hazine yatırım garantisi ve Hazine ülke garantisini ifade etmektedir. Devamını Oku

 • is there a guarantee: Garantisi var mı Devamını Oku

 • garantili: Garantisi olan, güvenceli. Devamını Oku

 • garantisiz: Garantisi olmayan, güvencesiz. Devamını Oku

 • c tipi bono: Banka garantisi taşımayan bono türü. Devamını Oku

 • will you guarantee the repairs: Tamirat garantisi veriyor musunuz Devamını Oku

 • cosuretyship: MüşŸTerek kefalet, sigorta garantisi ortaklığŸı Devamını Oku

 • world bank: Dünya bankası, devlet garantisi ile açılışŸlar ve yatırımlar için kredi sağŸlayan para kurumu Devamını Oku

 • destekleme fiyatı: Tarımsal ürün fiyatlarının belli bir düzeyin altına düşmesini önlemek için hükümet tarafından belirlenen ve ürün alım garantisi verilen fiyat. Devamını Oku

 • dövize çevrilebilir mevduat: Yurtdışındaki gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’deki bankalarda kur garantisi altında açtırdıkları, 1967 ve 1981 yılları arasında uygulanan bir tür döviz hesabı. krş. kredi mektuplu döviz mevduat hesabı, döviz tevdiat hesabı Devamını Oku

 • hidrolizlenebilir deri kazıntısı: Taze veya tuzlanmış deriden sıyrılan etlerin asitle hidrolizlenip yağı alındıktan sonra süzülüp nötralize edilmesiyle elde edilen, % 50 kuru maddeye ulaşıncaya kadar buharlaştırılmışsa koyulaştırılmış (et) kazıntısı hidrolizatı diye belirtilen, en az protein ve en çok tuz garantisi verilmesi gereken bir ürün. Devamını Oku

 • qa: (Quality Assurance) kalite garantisi, kalite kontrol departmanı, ürün ve hizmetlerin kalite standartlarına uygun olarak yapılmasını sağŸlayan şŸirket içi departman Devamını Oku

 • dünya bankası grubu: Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Uluslararası Kalkınma Birliği, Uluslararası Finansman Kurumu ve Çok Yanlı Yatırım Garantisi Ajansı’ndan oluşan finansal örgüt. Devamını Oku

 • dönülebilir akreditif: Amir bankanın, dışsatıcının ad ve hesabına açtığı krediyi her an kendi isteğiyle iptal edebildiği bir akreditif türü. Bankaların garantisi bulunmadığından bu tip akreditif güvenli olmamakta, dışsatımcı için bir risk taşımakta ve dolayısıyla uygulamada ender kullanılmaktadır. krş. dönülemez akreditif Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar