güç dağıtımlığı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte güç dağıtımlığı kelimesinin manası:

 1. Bk. dağıtımlık  

güç dağıtımlığı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • dağıtımlık: İşliklerde bütün ışık kaynaklarına ayrı ayrı akım ulaştırmaya yarayan tablo. Devamını Oku

 • göreli yığışımlı dağılım: Sıklıkları saltık sayılarıyla değil, oransal paylarıyla yığıştıran dağılım, bkz. yığışımlı dağılım, yığıştırma. Devamını Oku

 • günde sekiz saat ya da daha az çalışmayı gerektiren tüzük: Günde sekiz saatten daha çok olmamak koşulu ile sağlığı üzerinde yapacağı olumsuz etkiler göz önünde tutularak ne gibi işlerde işçinin kaç saat çalıştırılabileceğini nedenleriyle saptayan tüzük. Devamını Oku

 • ayrımlı dağlama: Bir yapı içindeki çeşitli fazları saptamak ereğiyle yapılan ve uygun bir dağlayıcı kullanarak çeşitli fazları değişik renklerde dağlama işlemi. Sıralı dağlama diye de bilinir. Devamını Oku

 • bakışımlı dağılım: Özeksel bir değerden eşit uzaklıktaki değişken değerlerinin eşit sıklıkta olduğu sıklık dağılımı. Devamını Oku

 • kıvrımlı dağlar: Yer teknelerinde biriken kalın tortuların yandan gelen basınçla sıkıştırılması sonucu birbirini izleyen tekne ve kemerlerin yükselmeleriyle oluşan sıralara verilen ad. Devamını Oku

 • yığışımlı dağılım: Gözlem değerleri yada kümelerin sıklıklarını yığıştırarak veren dağılım. Devamını Oku

 • güdümlü görüşme: Kılavuzluk çalışmalarında danışmanın görüştüğü kimseye (öğrenciye), yönelttiği dolaysız sorularla izlemesi gereken yollara ilişkin öğütlerde bulunduğu bir görüşme tekniği. Devamını Oku

 • ışık yeğinliğinin bakışımlı dağılımı: Yeğinlik dağılım yüzeyinin, bir polar dağılış eğrisinin, ilgili boylam düzlemi içindeki bir eksen çevresinde döndürülmesiyle elde edilebilmesi durumundaki ışık dağılımı. Devamını Oku

 • ötümlü: Ciğerlerden gelen havanın ses yolundaki sivrilmiş ve gerilmiş kapalı bir engele çarpmasıyla oluşan, titreşimli ses veren, titreşimli, sürekli, yumuşak, tonlu, sedalı (ünsüz): b, c, d, g. Devamını Oku

 • tılsımlı: Tılsımı olan Örnek: Tılsımlı kapılarına el sürmedim. F. R. Atay Devamını Oku

 • arıtımlı: Amaca uygun işlemlerle arıtılmış ya da çıkarılması gerekli öğelerden ayıklanmış olan. Devamını Oku

 • yalıtımlı: Kümeölçümde küme üyelerinin hiçbirinden çekim almayan yalnız ya da soyutlanmış birey. bkz. yıldız. Devamını Oku

 • tümlük: Tüm olma durumu; tüm olanın niteliği. Devamını Oku

 • soluklu ötümlü: Bkz. Ötümlü abanık. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar