güçlü ses sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte güçlü ses kelimesinin manası:

 1. Yeğinlik yönünden bir sesin güçlü olması.

güçlü ses ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ölçülü ses: Yeğinlik yönünden bir sesin ölçülü olması. Devamını Oku

 • ses yitimi: Ses kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni. Bedensel, sinirsel ya da ruhsal-genetik nedenlerle ses kirişlerinin işleyememesi sonucu sesin kısılıp yok olması. Devamını Oku

 • güçsüz ses: Yeğinlik yönünden etkisi az olan ses. Devamını Oku

 • keskin ses: Yeğinlik açısından bir sesin keskin oluşu. Devamını Oku

 • ses bozukluğu: Sesin sürekli olarak güç, perde, nitelik ve esneklik bakımından dikkati çekecek ölçüde farklılık göstermesi; konuşurken sesin kısık, çok yüksek, tiz, pes, soluk ya da tekdüze olması durumu. Devamını Oku

 • son ses düşmesi: Söz sonundaki bir sesin yok olması. Kelimede son ses durumunda olan sesin düşmesi olayı: serbest>serbes, çift>çif, katarakt > katarak, güveyi > güvey, kapıg > kapı, tarıglag > tarla, yaylag > Devamını Oku

 • ses titremesi: Sesin, tiz tonlarda, soluğun yetişmemesi yüzünden titremesi. Bk. titreme Devamını Oku

 • ses aygıtı: Sesin meydana gelmesi için gerekli olan aletler bütünü. Mıknatıslı ses kuşağının mıknatıslı alandan geçirilmesi (sesin saptanması), sonra bu kuşağın bir elektrik devresi yakınından geçirilerek akım oluşturması (sesin okunması) temeline dayanan, Devamını Oku

 • selen düzenleyici: Bir sesin ya da selenin yayımı ile oluşan yeğinlik, vurgu, ton ve benzeri değişiklikleri düzenleme işinde kullanılan aygıt. Devamını Oku

 • şiddet: Bir hareketin, bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik. Hız. Devamını Oku

 • ses bindirmesi: Bir sesin yanı sıra bir başka sesin belirmesi. Devamını Oku

 • kaza etkinliği: Kaza yüzünden yitirilen zamanın tümü. Kazaların yeğinlik ve önem kertesi. Devamını Oku

 • ses bölümü: Bir göstericide, ses yolundaki sesin okunmasını sağlayan, bir okuma kafasından oluşan bölüm. Resim bölümünün karşıtı. Devamını Oku

 • ön ses düşmesi: Kelime başındaki bir sesin kaybolması: bolmak > olmak gibi. Boğumlanma koşulları, tekrarlı kullanımlar (reduplikeler) gibi çeşitli nedenlerle kelimenin başındaki sesin düşmesi olayı: ısıtma > sıtma; ısıcak > sıcak; Far. harbuz Devamını Oku

 • ses düşmesi: Kelimede bir sesin kaybolması: ısıcak > sıcak, ısıtma > sıtma gibi. (Derleme., düşme, fonem düşmesi, fonem atımı) Sözcükte bir sesin kaybolması: (ısıtma) < sıtma, (ısıcak) < sıcak, çift< (çif) örneklerinde Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar