güdümlü ekonomi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte güdümlü ekonomi kelimesinin manası:

 1. İktisadi etkinliklerin devletin müdahale ve denetimi altında yürütüldüğü, diğer bir deyişle neyin, ne kadar, nasıl ve kimler için üretileceğine siyasal gücü temsil eden merkezi bir organın karar verdiği iktisadi sistem. krş. sosyalist ekonomi, karma ekonomi, piyasa ekonomisi

güdümlü ekonomi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • güdümlü ekonomi: İktisadi etkinliklerin devletin müdahale ve denetimi altında yürütüldüğü, diğer bir deyişle neyin, ne kadar, nasıl ve kimler için üretileceğine siyasal gücü temsil eden merkezi bir organın karar verdiği iktisadi sistem. krş. sosyalist ekonomi, karma ekonomi, piyasa ekonomisi Devamını Oku

 • karma ekonomi: Özel ve kamu kesimlerini kaynaştırma amacını güden, her iki kesimin birlikte girişimlerini öngören ekonomi siyaseti. Özel kesimin yanında kamu kesiminin de yer aldığı ekonomik düzen. Devamını Oku

 • serbest piyasa ekonomisi: Hükümetin iktisadi etkinliklerin işleyişine müdahale etmediği piyasa ekonomisi türü. krş. güdümlü ekonomi, piyasa ekonomisi, karma ekonomi Devamını Oku

 • piyasa ekonomisi: Üretimin bir plana göre değil, isteğe göre yapıldığı, fiyatının arz ve talebe göre belirlendiği ekonomi, planlı ekonomi karşıtı. Mal ve hizmetlerin iktisadi karar birimleri arasında herhangi bir engelle karşılaşmaksızın değişiminin Devamını Oku

 • kapitalist ekonomi: Bk. anamalcı ekonomi Üretim araçları mülkiyetinin özel kişilere ait olduğu; yatırım, üretim, bölüşüm, gelir ve fiyatların piyasa mekanizması içerisinde serbestçe belirlendiği iktisadi sistem. Devamını Oku

 • planlı ekonomi: Toplumun gereksinimlerinin karşılanması ve gelişmesi amacını güden ekonomi, piyasa ekonomisi karşıtı. Devamını Oku

 • güdümlü sanat: Belli bir siyasi ve toplumsal ideoloji doğrultusunda oluşturulan sanat. Belli siyasal, toplumsal öğretilere bağlı kalarak yapılan sanat. Devamını Oku

 • görülmez ekonomi: Bk. kayıt dışı ekonomi Devamını Oku

 • korporatizm: Fransız devriminden sonra Orta Avrupa’da düşünce olarak ortaya çıkan, ilk kez İtalya’da Mussolini’nin iktidara gelmesiyle uygulanan ve daha sonra Almanya ve İspanya’daki faşist rejimlerce de benimsenen, sınıfların loncalar biçiminde tanımlandığı ve devletin loncaları temsil eden bir organ olarak iktisadi hayata sınırsız bir biçimde müdahale ettiği, iş çevreleriyle sendikalar arasındaki sınıf çatışmasını dengelenmeye çalıştığı ve özünde Devamını Oku

 • dış şok: Ülkenin uluslararası iktisadi ilişkileri nedeniyle diğer ülkelerde ortaya çıkan doğal afetler, sosyal, iktisadi ve siyasi olaylar dolayısıyla karşılaştığı iktisadi dengesizlikler. Piyasa mekanizması işleyişine yönelik sistemin dışından gelecek herhangi bir müdahale. Devamını Oku

 • liberal ekonomi: Onsekizinci yüzyılda İngiltere ve Fransa’da gelişen iktisadi liberalizme dayanan ekonomi. Devamını Oku

 • güdümlü görüşme: Kılavuzluk çalışmalarında danışmanın görüştüğü kimseye (öğrenciye), yönelttiği dolaysız sorularla izlemesi gereken yollara ilişkin öğütlerde bulunduğu bir görüşme tekniği. Devamını Oku

 • keynesyen iktisat: İktisadi liberalizmin aksine devletin ve özel kesimin önemli bir rol üstlendiği karma ekonomiyi savunan, eksik işlendirme durumunda da ekonominin dengede olabileceği ve bu durumda tam işlendirmeye ulaşmak için devletin maliye politikası araçlarıyla müdahale etmesi gerektiği, denge gelir düzeyinin toplam istem tarafından belirleneceği, reel ve parasal kesimin karşılıklı etkileşim içerisinde olduğu ve ekonomiye iktisadi karar birimlerinin Devamını Oku

 • kayıt dışı ekonomi: Kayda geçirilmeyerek devletten gizlenen ve bu nedenle denetlenemeyen ticari faaliyet. Resmi kayıtlara girmeyen, yasal belgelerle belgelendirilemeyen, yetkili kamu organlarınca normal kurallar çerçevesinde denetlenemeyen, vergi sistemi dışında kalan ve dolayısıyla milli Devamını Oku

 • güdümlü: Güdülebilen, yönlendirilebilen, yönetilebilir. Belirli bir plan veya yönde yürütülen bir amacı, bir eğilimi yansıtan Örnek: Çalıkuşu, bizim millî eğitim davamızı ele alan güdümlü bir romandır. N. Cumalı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar