gümrük gözetimi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte gümrük gözetimi kelimesinin manası:

 1. Gümrük idareleri tarafından, gümrük mevzuatına ve gereken hallerdegümrük gözetimi altındaki eşyaya uygulanacak diğer hükümlere uyulmasını sağlamak üzere uygulanan işlemler.

gümrük gözetimi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • gümrük yolu: Gümrük hattı ile gümrük idareleri arasında izlenmesi gereken zorunlu yol. Devamını Oku

 • genel güvenlik gözetimi altında bulundurma: Yasanın belirttiği durumlarda, temel ceza çekildikten sonra sanığın ayrıca kolluğun gözetimi altında belli bir süre izlenmesi. Devamını Oku

 • gümrük bildirimi: Customs declaration, customs declaration form Gümrük mevzuatınca belirlenen esas ve usûller çerçevesinde gümrük rejimine tabi mallar için ülkeye giriş ve çıkışta verilen bildirim. Devamını Oku

 • gümrük denetimi: Gümrük mevzuatına göre eşyanın muayenesinin, belgelerin varlığı ve gerçekliğinin kanıtlanmasının, işletme hesaplarının, defterlerinin ve diğer yazılı belgelerin incelenmesinin, nakil araçlarının, bagajların ve kişilerin yanlarında ya da üstlerinde taşıdıkları eşyanın kontrolünün, idari araştırmalar ve benzeri diğer işlemlerin yapılması. Devamını Oku

 • enaz gümrük tarifesi: Dışalımda mallara uygulanan en düşük gümrük vergisi düzeyi. Devamını Oku

 • koruyucu gümrük vergisi: Koruyucu gümrük altında uygulanan yüksek oranlı gümrük vergisi. Devamını Oku

 • koruyucu gümrük: Dışalım mallarıyla rekabet edemeyen yerli üretimi korumak veya geliştirmek için uygulanan yüksek oranlı gümrük tarifesi. Devamını Oku

 • gümrük tarifesi: İthal edilen mallar üzerinden alınması gereken vergi miktarı veya oranlarını gösteren liste. Devamını Oku

 • gümrük işlemleri: Yolcu, mal ve taşıtların yurda giriş, çıkış ya da düzgeçişlerine ilişkin olarak yasalarla konulmuş olan ve gümrüklerce uygulanan işlemlerin tümü. Devamını Oku

 • gümrük vergisi yansıması: İstem esnekliğinin sonsuz olmaması durumunda, dışalımcı ülkenin yeni bir gümrük vergisi koyması ya da uyguladığı gümrük vergilerini yükseltmesinin, yurtiçi fiyatları yükselterek vergi yükünün tüketicilere aktarılmasına yol açması; dışalımcı ülkenin önemli ve büyük bir pazar olması durumunda ise vergi yükünün bir kısmının ya da tamamının dışsatımcı tarafından malın fiyatının düşürülerek üstlenilmesi. Devamını Oku

 • gümrük birliği: Belli ülkeler arasında gümrük vergilerini kaldıran, üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük tarifesi uygulamalarını öngören ekonomik bütünleşme. Üyeler arasındaki ticarette engellerin kaldırılarak üçüncü ülkelere karşı ortak bir ticaret politikasının uygulandığı, iktisadi Devamını Oku

 • gümrük deneti: Gümrüğün uygulamakla görevli olduğu yasalara ilgililerin uymalarını sağlamak amacı ile,gümrükçe alınan önlemler ve bu önlemlere uyulup uyulmadığının gümrükçe araştırılması. Dış ülkelerden gelen ya da bu ülkelere giden taşıtların Gümrük Koruma Devamını Oku

 • gümrüğe tabi mallar listesi: Gümrük tarife mevzuatına göre dışalımda gümrük vergisi ve resmine tabi olan malların listesi. Devamını Oku

 • ortak gümrük tarifesi: Aralarında gümrük birliği gerçekleştiren ülkelerin birlik dışındaki ülkelere uyguladıkları ortak tarife. Devamını Oku

 • gümrük kontrolü altında işleme rejimi: Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın, dışalım vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, niteliğini değiştiren işlemlerden geçirilerek elde edilen ürünlerin önceki değerleri üzerinden vergilendirilerek serbest dolaşıma girmelerinde uygulanan rejim. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar