gümrük kapısı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte gümrük kapısı kelimesinin manası:

 1. Yurt dışına gidiş veya yurt dışından dönüş sırasında gümrük işlemlerinin yapıldığı yer.
 2. Kara, hava ve denizyolu ile ülkeye girecek veya ülkeden çıkacak yolcular ile eşyanın giriş ve çıkışlarının yapılması için belirlenen yerler.

gümrük kapısı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • gümrük: Bir ülkeye giren veya bir ülkeden çıkan mal ve eşya üzerinden alınan vergi. Bir verginin alınması işlemiyle uğraşan devlet kuruluşu. Devamını Oku

 • gümrük sınırı: Gümrük kapılarından geçilerek aşılan kara, su, hava sınırı. Devamını Oku

 • gümrük bildirimi: Customs declaration, customs declaration form Gümrük mevzuatınca belirlenen esas ve usûller çerçevesinde gümrük rejimine tabi mallar için ülkeye giriş ve çıkışta verilen bildirim. Devamını Oku

 • gümrük geçiş belgesi: Yurda geçici olarak kalmak için gelen belli yolcuların karayolu taşıtları ile, ev, spor ve gezi malları için girişte vergi inancası olarak kabul edilen ya da bu araç ve malların yurt dışına çıkarılıp belli sürelerde geri getirilmelerinde, gümrük vergisine bağlı tutulmamaları için kullanılan belge. Devamını Oku

 • ihtisas gümrüğü: Yetkili kurumlarca belirlenen bir eşyanın gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla oluşturulmuş ve söz konusu eşyanın kontrolüne ilişkin özel araçlarla donatılmış gümrük. Devamını Oku

 • gümrükleme: Gümrüklemek işi. Malın gümrüğe giriş işlemlerinin yapılması, yani gümrük vergilerinin ödenmesi. Devamını Oku

 • gümrük vergisi: Dışalım mallarının ülkeye girişinde alınan vergi. Devamını Oku

 • gümrük tarifeleri: Dışalım mallarının bir ülkeye girişinde gümrük vergisi oranlarını gösteren liste. Devamını Oku

 • gümrükdışı yerler: Açık liman, bölge ve yerler ile, gümrüklenmiş mallara ayrılan arakoruncak ya da bu tür malların konulmasına gümrükçe izin verilmiş yerler. Devamını Oku

 • sınır gümrüğü: Kara sınırında görev yapan gümrük yönetimi. Devamını Oku

 • kambiyo karşılayıcı gümrük vergisi: Bir ülke para değerinin düşürülmesinde, o ülkeden mal sokan bir ülkece, gerektiğinde bu durumun etkilerini azaltmak üzere, olağan gümrük vergilerine kambiyo primini karşılayacak ölçüde eklenen vergi. Devamını Oku

 • yorgunluk hoşgörüsü: Bir işin yapılması için gereken zaman saptanırken işin yapılmasından dolayı ortaya çıkacak fiziksel ve düşünsel yorgunluklar için kabul edilen hoşgörü. Devamını Oku

 • gümrük deneti: Gümrüğün uygulamakla görevli olduğu yasalara ilgililerin uymalarını sağlamak amacı ile,gümrükçe alınan önlemler ve bu önlemlere uyulup uyulmadığının gümrükçe araştırılması. Dış ülkelerden gelen ya da bu ülkelere giden taşıtların Gümrük Koruma Devamını Oku

 • gümrük vergisi yansıması: İstem esnekliğinin sonsuz olmaması durumunda, dışalımcı ülkenin yeni bir gümrük vergisi koyması ya da uyguladığı gümrük vergilerini yükseltmesinin, yurtiçi fiyatları yükselterek vergi yükünün tüketicilere aktarılmasına yol açması; dışalımcı ülkenin önemli ve büyük bir pazar olması durumunda ise vergi yükünün bir kısmının ya da tamamının dışsatımcı tarafından malın fiyatının düşürülerek üstlenilmesi. Devamını Oku

 • engelleyici gümrük vergileri: Yabancı malların girişini güçleştirmekle kalmayıp, onu olanaksız duruma getirecek düzeyde yüksek gümrük vergileri. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar