gümrük kontrolü altında işleme rejimi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte gümrük kontrolü altında işleme rejimi kelimesinin manası:

 1. Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın, dışalım vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, niteliğini değiştiren işlemlerden geçirilerek elde edilen ürünlerin önceki değerleri üzerinden vergilendirilerek serbest dolaşıma girmelerinde uygulanan rejim.

gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • gümrük kontrolü altında işleme: Rejimi çerçevesinde işlenecek eşyanın vergilendirilmesine ilişkin her türlü işlem. Devamını Oku

 • gümrük denetimi altında işleme: Bk. gümrük kontrolü altında işleme Devamını Oku

 • gümrük birliği: Belli ülkeler arasında gümrük vergilerini kaldıran, üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük tarifesi uygulamalarını öngören ekonomik bütünleşme. Üyeler arasındaki ticarette engellerin kaldırılarak üçüncü ülkelere karşı ortak bir ticaret politikasının uygulandığı, iktisadi Devamını Oku

 • hariçte işleme rejimi: Geçici dışsatımı yapılan malların gittikleri ülkede işlenerek dışalım vergilerinden tamamen veya kısmen bağışık tutulup yeniden dışalımının yapılmasına dayanan rejim. krş. dahilde işleme rejimi Devamını Oku

 • gümrük tarifesi: İthal edilen mallar üzerinden alınması gereken vergi miktarı veya oranlarını gösteren liste. Devamını Oku

 • iktisadi birlik: Üyeler arasındaki ticarette tüm engellerin kaldırılarak üçüncü ülkelere karşı ortak bir ticaret politikasının uygulandığı, emek ve sermayenin serbest dolaşımının sağlandığı; para, maliye ve vergi politikalarının uyumlaştırıldığı ve ortak tek bir paranın kullanıldığı iktisadi bütünleşmenin en ileri aşaması. krş. gümrük birliği, ortak pazar, tercihli ticaret anlaşması, serbest ticaret bölgesi Devamını Oku

 • düzgeçiş gümrük işlemleri: Düzgeçiş mallarına uygulanan gümrük işlemleri, a. bk. düzgeçiş. Devamını Oku

 • gümrük işlemleri: Yolcu, mal ve taşıtların yurda giriş, çıkış ya da düzgeçişlerine ilişkin olarak yasalarla konulmuş olan ve gümrüklerce uygulanan işlemlerin tümü. Devamını Oku

 • kambiyo karşılayıcı gümrük vergisi: Bir ülke para değerinin düşürülmesinde, o ülkeden mal sokan bir ülkece, gerektiğinde bu durumun etkilerini azaltmak üzere, olağan gümrük vergilerine kambiyo primini karşılayacak ölçüde eklenen vergi. Devamını Oku

 • gümrük kontrolü: Bk. gümrük deneti Devamını Oku

 • günlük ortalama sıcaklık: Herhangi bir yerde, gün içinde hava sıcaklığını saptamak için belli aralıklarla yapılan ölçü değerleri toplamının, ölçü sayısına bölünmesiyle elde edilen nicelik, bkz. ortalama. Devamını Oku

 • koruyucu gümrük: Dışalım mallarıyla rekabet edemeyen yerli üretimi korumak veya geliştirmek için uygulanan yüksek oranlı gümrük tarifesi. Devamını Oku

 • eur.1 dolaşım belgesi: Efta ülkeleri ve serbest ticaret anlaşması yapılan ülkelerle olan ticarette kullanılan, anlaşmaya taraf ülkeler kökenli ürünlerin tavizlerden yararlanmasını sağlayan ve eşya için ayrıca köken belgesi düzenlenmesi gerekmeyen bir dolaşım belgesi türü. krş. ATR dolaşım belgesi Devamını Oku

 • önceden dışsatım: Dâhilde işleme rejimine göre, dışalım eşyasının serbest dolaşıma girmesinden önce eşdeğer eşyadan elde edilmiş ürünlerin dışsatımı. Devamını Oku

 • gıda rejimi: Gıdaya bağlı rejim Örnek: Bu yüklü gıda rejimi onu bir dirhem dahi şişmanlatmaz. H. Taner Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar