gümrük tarifeleri gelir dağılımı etkisi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte gümrük tarifeleri gelir dağılımı etkisi kelimesinin manası:

 1. Bir gümrük tarifesinin konulması sonrasında, yurtiçi tüketicilerden üreticilere doğru satın alma gücü aktarımı.

gümrük tarifeleri gelir dağılımı etkisi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • tarifelerin bölüşüm etkisi: Alınan gümrük vergilerinin, milli gelirin tüketicilerden yurtiçindeki üreticilere doğru yeniden dağıtılmasına yol açması. Devamını Oku

 • tarifelerin bölüşüm etkisi: Alınan gümrük vergilerinin, milli gelirin tüketicilerden yurtiçindeki üreticilere doğru yeniden dağıtılmasına yol açması. Devamını Oku

 • gayrisafi yurtiçi gelir: Net yurtiçi gelire amortismanların eklenmesiyle bulunan ve gayrisafi yurtiçi hasıla ile özdeş olan milli gelir büyüklüğü. krş. safî yurtiçi gelir, gayrisafi yurtiçi hasıla Devamını Oku

 • gümrük vergisi yansıması: İstem esnekliğinin sonsuz olmaması durumunda, dışalımcı ülkenin yeni bir gümrük vergisi koyması ya da uyguladığı gümrük vergilerini yükseltmesinin, yurtiçi fiyatları yükselterek vergi yükünün tüketicilere aktarılmasına yol açması; dışalımcı ülkenin önemli ve büyük bir pazar olması durumunda ise vergi yükünün bir kısmının ya da tamamının dışsatımcı tarafından malın fiyatının düşürülerek üstlenilmesi. Devamını Oku

 • gümrük tarifeleri bölüşüm etkisi: Bk. gümrük tarifeleri gelir dağılımı etkisi Devamını Oku

 • gümrük tarifeleri ve ticaret genel anlaşması: Kotaları kaldırarak tarifelere dönüştürmek ve tarifeleri de zaman içinde azaltarak dünya ticaretini serbestleştirmek amacıyla anlaşmaya taraf ülkeler arasında karşılıklı ödün ilkesine göre görüşmeler yapılması ilkesiyle 1947 yılında İsviçre’nin Cenevre kentinde imzalanıp 1948 yılında yürürlüğe giren anlaşma.Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Uruguay görüşmeleri sonrasında 1995 yılında Dünya Ticaret Örgütü adını almıştır. Devamını Oku

 • yöneticiler mantığı çözümleyici kümesi: Yöneticilere ilişkin almaşıklık bağıntılarının gerektirdiği koşulları yerine getiren temel mantıklı çözümleyici küme. || Krş.. kipsel almaşıklık bağıntısı, bilgisel almaşıklık bağıntısı, sanısal almaşıklık bağıntısı, ödevsel almaşıklık bağıntısı, yeğleme almaşıklık bağıntısı, olmuşlu almaşıklık bağıntısı, olacaklı almaşıklık bağıntısı. Devamını Oku

 • adrenerjik almaç engelleyici ilaç: Adrenerjik sinir kavşaklarında bulunan ilgili almaçlara bağlanarak noradrenalinin veya sempatomimemetik ilaçların buraya bağlanmasını engelleyerek almaç sonrası olayların başlamasını önleyen ilaç. Devamını Oku

 • yurtiçi hasıla: Netyurtiçi hasıladan dolaylı vergilerin düşülmesi ve sübvansiyonların eklenmesiyle bulunan, yurtiçi gelirle özdeş olan milli gelir büyüklüğü. krş. safîyurtiçi hasıla, yurtiçi gelir, milli hasıla Devamını Oku

 • gayrisafi yurtiçi hasıla: Genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde, bir ülkenin coğrafi sınırları içerisinde üretilen tüm sonul mal ve hizmetlerin piyasa değeri. krş. gayrisafi millî hasıla, safî yurtiçi hasıla, yurtiçi gelir, gayrisafi yurtiçi gelir Devamını Oku

 • aktarım ya da borçlanıcılık ödemi: Aktarım ya da borçlancılık yoluyla üstlenilen para. Devamını Oku

 • gümrük tarifelerinin bölüşüm etkisi: Bk. tarifelerin bölüşüm etkisi Devamını Oku

 • kuşatma kuramı: Üreticilere kaynak aktarımına yönelik piyasa düzenlemelerinin, üreticilerin kârlarını ençoklaştırabilmelerini sağlamak amacıyla yapıldığını ileri süren kuram. Bir sanayii düzenleyen resmi kurumdan sorumlu devlet adamı ve ilgili bürokratların kamu yararını gözetmek yerine Devamını Oku

 • gümrükdışı yerler: Açık liman, bölge ve yerler ile, gümrüklenmiş mallara ayrılan arakoruncak ya da bu tür malların konulmasına gümrükçe izin verilmiş yerler. Devamını Oku

 • saymaca arakoruncaklar: Genel arakoruncaklara konulması çok zor ve giderli olan gümrüklü malların konulmasına özgü arakoruncaklar. (Bunlar iyelerinin olup gümrük bakımından arakoruncak sayılırlar.) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar