güncel uyarı dergisi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte güncel uyarı dergisi kelimesinin manası:

 1. Belli başlı dergilerde çıkan yazılardan haberli olmamızı sağlamak amacıyle adı geçen dergilerin "içindekiler" sayfalarını topluca veren dergi.

güncel uyarı dergisi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • güncel uyarı: Kitaplığın yeni çıkan yayınları günü gününe izleyerek okurlarına bildirmesi. Devamını Oku

 • izlence dergisi: Bir tiyatronun oynadığı oyunları, rol dağılımını, yazarları ve başka bilgileri veren, bazan tiyatro üzerine çeşitli yazıları kapsayan gösteri dergisi. Bir sinemada gösterilen filmin tanıtma yazılarını, özetini veren, gelecek izlenceyi açıklayan Devamını Oku

 • uğraş dergisi: Sinemacılık ya da televizyonculuk uğraşıyla ilgili yayınlarda bulunan ya da bu uğraşlardan olanların örgütlendikleri kuruluşlarca yayımlanan dergi. Devamını Oku

 • özetçe dergisi öz dergisi: Belirli alanlardaki yayınların konularını özetçe (öz) olarak izlemek isteyenlere bilgi verme amacını güden süreli yayın. Devamını Oku

 • tiyatro dergisi: Tiyatro konularını içeren dergi. Devamını Oku

 • sinema dergisi: Sinemayla ilgili konularda yayında bulunmak üzere çıkan dergi. Devamını Oku

 • güvenlik uyarısı: (güvenlik alarmı) Zorunlu koruyucu işlemi yapmak üzere operatöre uyarı veren sistem. Devamını Oku

 • illustrated magazine: Resimli dergi, sayfaları resimlendirilmişŸ dergi, içinde resimler ve çizimler bulunan dergi Devamını Oku

 • güncel: Günün konusu olan, şimdiki, bugünkü (haber, olay vb.), aktüel Örnek: Güncel olaylar, yorumlarla şaşılacak bir özdeşlik, bir uyum gösterir. N. Cumalı İçinde bulunulan an için bir anlamı, bir önemi olan; konuşulan anda ortaya çıkan ya da var olan. Devamını Oku

 • yürüyüş: Yürüme işi veya biçimi. Spor amacıyla yapılan yürüme. Devamını Oku

 • güncel borç: Şimdi ödenmesi gereken borç. Devamını Oku

 • güncel film: Bk. haber filmi Devamını Oku

 • güncel giysi: Oyuncuların sahne üzerinde rol gereği giydiği giysi. Devamını Oku

 • güncel oyun: Güncel sorunlar üzerinde duran ya da çağdaş sorunlara ışık tutan oyun. Devamını Oku

 • güncel değer: Bk. cari değer Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar