güncellik ilkesi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte güncellik ilkesi kelimesinin manası:

 1. Öğretim sırasında öğrencilerin güncel sorunlarla karşı karşıya gelmelerini yurt ve yeryüzü olaylarıyle ilgilenmelerini sağlamak için onlara yaşamın gerçeklerini tanıtmayı amaç edinen eğitim ilkesi.

güncellik ilkesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • güncellik: Güncel olma durumu, aktüalite. Devamını Oku

 • ödeme gücü ilkesi: Vergilemenin bireylerin ödeme gücüne uygun bir biçimde yapılması ilkesi. Devamını Oku

 • olgunlaşma ilkesi: Öğrenmenin başarılı olabilmesi için konuların düzenlenmesinde öğrencilerin eriştikleri olgunluk düzeyinin dikkate alınması gerektiği ilkesi. Devamını Oku

 • düşüncellik: Düşüncel olma niteliği. Nesnel gerçekliği olan varlığın karşısında, salt düşünce veya tasarım olarak varlık. Devamını Oku

 • ayrılma ilkesi: Mendel’in birinci kanunu olup, bir genin alellerinin ayrılıp farklı gametlere geçerek gelecek döle geçmesi ilkesi. Segregasyon ilkesi. Devamını Oku

 • yeter neden ilkesi: Leibniz’in, düşünmenin ana ilkesi olarak çelişmezlik ilkesinin yanına koyduğu ilke. En genel biçimi: Her şeyin yeter bir nedeni vardır. Mantık ilkesi olarak: Her yargının, doğru olması için, yeter bir nedene gereksinmesi vardır. Devamını Oku

 • görünmez el ilkesi: Bk. görünmez el Devamını Oku

 • tam karşılıklı ödün ilkesi: Dünya ticaretini serbestleştirme çabaları çerçevesinde gümrük tarifelerinin karşılıklı görüşmelerle indirilmesinde uygulanan ve dışsatımcı ülkenin mallarına karşı ülkenin uyguladığı tarifeleri indirmesi için, karşı ülkeden dışalımını yaptığı mallara uyguladığı tarifeleri indirmesine dayanan ve Gümrük ve Tarifeler Genel Anlaşmasıyla uygulanmaya başlanan ve daha sonra Dünya Ticaret Örgütüyle de izlenilen ilke. krş. eksik karşılıklı ödün ilkesi, karşılıklı ödünsüzlük ilkesi Devamını Oku

 • çelişiklik ilkesi: İki çelişik önermenin hem doğru hem yanlış olamayacağı ilkesi. İki -> çelişik önermenin aynı zamanda doğru olamadığı gibi, aynı zamanda yanlış da olamayacağı ilkesi. Devamını Oku

 • çelişmezlik ilkesi: Çelişik önermeleri özünde bulundurmayan ve yasaklayan kuram. (Varlıkbilimde) “Aynı şeyin aynı bağlantılar içinde aynı durumda olması ve olmaması olanaklı değildir.” (Aristoteles) Formülü: “S aynı zamanda P ve P olmayan olamaz.” Devamını Oku

 • segregasyon ilkesi: Bk. ayrılma ilkesi Devamını Oku

 • istifade ilkesi: Bk. yararlanma ilkesi Devamını Oku

 • genellik ilkesi: Bk. bütçeningenellik ilkesi Devamını Oku

 • pauli dışlama ilkesi: Bkz. dışlama ilkesi. Bkz. dışlama ilkesi. Devamını Oku

 • örgüt ilkesi: Bir biçimin öğelerinin, örüntüyü aynı derecede etkilemedikleri ilkesi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar