haddi evsat sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte haddi evsat kelimesinin manası:

 1. Man: Hadd-i asgar ile hadd-i ekberden çıkartılan diğer bir hüküm veya netice. Mesela: Alem hadistir. Bunu, bu davayı isbat için: "Çünkü: Alem mütegayyerdir ve her mütegayyer hadistir" dediğimizde: Alem, "hadd-i asgar"; hadis, "hadd-i ekber", mütegayyer, "hadd-i evsat" olur. (Osmanlıca'da yazılışı: hadd-i evsat)

haddi evsat ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • taziri evsat: İçtimai mevkileri orta halde bulunan kimseler hakkındaki ta’zirdir ki, hem mahkemeye bilcelb ilam suretiyle, hem de hapis suretiyle yapılabilir. (Osmanlıca’da yazılışı: ta’zir-i evsat) Devamını Oku

 • taziri evsat: İçtimai mevkileri orta halde bulunan kimseler hakkındaki ta’zirdir ki, hem mahkemeye bilcelb ilam suretiyle, hem de hapis suretiyle yapılabilir. (Osmanlıca’da yazılışı: ta’zir-i evsat) Devamını Oku

 • haddi kusva: Son derece. Son had. (Osmanlıca’da yazılışı: hadd-i kusva) Devamını Oku

 • haddi ittisal: Bitişme noktası. (Osmanlıca’da yazılışı: hadd-i ittisal) Devamını Oku

 • haddi münteha: Son nokta. (Osmanlıca’da yazılışı: hadd-i münteha) Devamını Oku

 • haddi tedib: Bir suç işleyeni başkalarına örnek olacak şekilde cezalandırmak. Darp ve ta’zir gibi. (Osmanlıca’da yazılışı: hadd-i te’dib) Devamını Oku

 • haddi büluğ: Büluğa erme yaşı. Teklif-i İlahinin başladığı, namaz ve oruç gibi dini emirleri ifaya başlanılan yaş. (Osmanlıca’da yazılışı: hadd-i büluğ) Devamını Oku

 • evsat: Ortada olmak. (Vasat. C.) Ortalar. Vasatlar. (Osmanlıca’da yazılışı: evsât) Devamını Oku

 • evsatı mufassal: Kur’an-I Kerimin 86. suresi olan Tarık Suresinden 98. sure olan Beyyine Suresinin sonuna kadar olan surelerdir. (Osmanlıca’da yazılışı: evsât-ı mufassal) Devamını Oku

 • iskonto haddi: Bk. indirim oranı Devamını Oku

 • faiz haddi: Elde tutulmak istenen para miktarı ile memleketteki para stokunu eşitleyen fiyat. Faiz oranı. Devamını Oku

 • istiap haddi: Deniz, kara ve hava taşıtlarının yük ve yolcu miktarlarını belirleyen sınır. Devamını Oku

 • yaş haddi: Bir görevlinin görevinde kalmasına yasanın izin verdiği en ileri yaş, yaş sınırı. Devamını Oku

 • reeskont haddi: Bk. yineli indirim sınırı Devamını Oku

 • banka iskonto haddi: Bk. banka indirim sınırı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar