hadronlar sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte hadronlar kelimesinin manası:

 1. Mezonlar ve baryonlar olmak üzere iki sınıfa ayrılan, şiddetli kuvvet etkileşimi yapan atom altı parçacıklar. Mezonların kütlesi elektron kütlesi ile proton kütlesi arasındadır. Baryonların kütlesi ise proton kütlesine eşit veya daha büyüktür. Proton ve nötronlar, diğer bazı parçacıklar gibi bu gruba dahildir. Günümüzde hadronların kuark adı verilen daha temel birimlerden oluştuğuna inanılmaktadır.

hadronlar ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • spin: Bk. fırıl Proton, elektron gibi temel parçacıkların parçacık ekseni etrafında dönmesi. Devamını Oku

 • kuark: Proton ve nötronların temel yapı taşı olan farklı spinli elemanter parçacık. Devamını Oku

 • nötron: Yaklaşık olarak proton ağırlığında ve elektrik yüklü olmayan bir atom cisimciği. Bk. ılıncık Devamını Oku

 • strange particle: acayip parçacık; acaiplik değei sıfırdan farklı olan parçacıklar için kullnılır. kuark modelinde bir veya birden fazla kuarkın acayiplik kuantum sayısına sahip olması durumudur. Devamını Oku

 • nükleon: Atom çekirdeğini oluşturan proton ve nötronun ortak adı. Bk. çekincik Devamını Oku

 • atom ağırlığı: Herhangi bir atomun 16 sayısı ile gösterilen oksijen atomuna göre ağırlığı. Atom çekirdeğinde yer alan proton ve nötronların toplamı, kütle numarası. Devamını Oku

 • eksicik: Öğecik ile özdecik yapısını oluşturan, kütlesi çekinden iki bin kez daha küçük, eksi yüklü temel tanecik. Önelcikten yaklaşık olarak iki bin kez daha yeğni olan, eksi yüklü temel parçacık. Devamını Oku

 • pozitron: Pozitif elektron, elektron karşıtı. Bk. artıcık Devamını Oku

 • tılsım: Doğaüstü işler yapabileceğine inanılan güç Örnek: Hele bu Cumhuriyet sözünü ne seviyor, nasıl sihirli bir deyim, her şeyi bir anda değiştiriverecek bir tılsımmış gibi tekrarlıyor. A. İlhan Büyülü olduğuna inanılan muska vb. şey. Devamını Oku

 • türetilmiş birim: Temel birimlerden, doğabilimsel yasalara dayanan tanımlar uyarınca türetilen birim. Temel birimlerden, doğabilimsel yasalara dayanan tanımlar uyarınca türetilen birim. Devamını Oku

 • ortacık: Artı, eksi ya da sıfır yüklü, eksicikten 210-1000 kat büyük kütleli temel parçacık. Yaşam süreleri milyonda bir saniye basamağında olanortacıkların çekirdeği oluşturan parçacıkların bağlanmasına katkıda bulunduğu sanılmaktadır. Artı, eksi ya Devamını Oku

 • elektrik yükü: Nün niteliği açıklanamamıştır. Ancak, elektrik yüklü özdeğin özellikleri az çok bilinmektedir. Elektron adı verilen elemansel tanecik, negatif elektrik yüklü; proton ise pozitif yüklüdür. Bunlar, elektriksel olarak yüklü özdeğin temel birimleridir. Bundan dolayı, eşit sayıda elektron ile protonları olan özdek, elektriksel yönden yansızdır. Elektronları daha fazla olan özdek, negatif yüklü; elektronları daha az olan özdek, pozitif Devamını Oku

 • septisemik dalak yangısı: Septisemiyle seyreden hastalıkların seyri sırasında oluşan, dalakta büyüme, akut konjesyon, lenfoid foliküllerin dejenerasyonu ve sinüs bölgelerinde aşırı hücresellikle belirgin dalak yangısı. Sığırlardaki şarbon gibi çok akut hastalıklarda, reaksiyon hemen tamamen damarsaldır. Daha az şiddette septiseminin görüldüğü domuz erisipelinde, orta derecede reaktif bir hiperplazi gözlenir, ancak hiperplazi salmonellozis gibi ölümcül akut Gram-negatif septisemilerinde görülenlerden çok daha Devamını Oku

 • amfiprotik çözücü: Su ve etanol gibi hem proton alabilen hem de proton verebilen çözücüler. Devamını Oku

 • ağır etkileşim: Ağırcik ve kimi ortacıkların arasında yer alarak, atom çekininin yapısını da kalımlı kılan temel kuvvet ve etkileşim türü. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar