Hafnia alvei sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte Hafnia alvei kelimesinin manası:

 1. Toprak, su, kanalizasyon suları, süt ürünleri, insan ve bazı hayvanların dışkısında bulunan, Gram negatif, çubuk biçiminde bakteri.

Hafnia alvei ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • Hafnia: Gram negatif, isteğe bağlı anaerob ve fermentatif, bazı suşları hareketli, çubuk biçiminde bakteri cinsi. Devamını Oku

 • Yersinia: Türleri doğal olarak dışkı, kanalizasyon suları ve toprakta bulunan, Gram negatif, isteğe bağlı anaerob ve fermentatif, düz çubuk veya kokobasil biçiminde bakteri cinsi. Doğal konakları hayvanlar olup insanlarda da ciddi Devamını Oku

 • bacillus: Toprak ve havada bulunan, yiyecek bozulmalarında da rol oynayan çubuk şeklinde, spor taşıyan, kapsül oluşturan, bazılarında kamçı bulunan gram pozitif bir bakteri cinsi. Gram pozitif (bazı türleri değişken), çoğu türü Devamını Oku

 • Morganella: İnsan ve memeli hayvanların bağırsağında bulunan, Gram negatif, isteğe bağlı anaerob, hareketli, çubuk biçiminde bakteri cinsi. Devamını Oku

 • escherichia: Gram negatif, isteğe bağlı anaerob ve fermentatif, hareketsiz veya hareketli, kısa çubuk biçiminde bakteri cinsi. İnsan, hayvan ve balıkların bağırsak florasında bulunan, Enterobacteriaceae ailesine ait Gram negatif bir bakteri cinsi. Devamını Oku

 • Aeromonas: Gram negatif, isteğe bağlı anaerobik ve fermentatif, oksidaz ve katalaz pozitif, çubuk veya kokobasil biçiminde bakteri cinsi. Gram negatif, çubuk biçiminde, genellikle hareketli, katalaz test pozitif, karbonhidratları fakültatif olarak parçalayan, Devamını Oku

 • Escherichia coli: İnsan ve sıcakkanlı hayvanların bağırsak florasında bulunan ve bazı suşları bağırsaklarda yangıya sebep olan, Gram negatif, isteğe bağlı anaerob, kısa çomak biçiminde bakteri. İnsan, hayvan ve balıkların bağırsak florasında dominant Devamını Oku

 • Erwinia: Türleri doğada yaygın olarak bulunan, Gram negatif, isteğe bağlı anaerob, Erwinia stewartii hariç hareketli, çubuk biçiminde bakteri türü. Devamını Oku

 • alcaligenes: Çoğunlukla toprak, su, gübre ve omurgalıların bağırsak florasında bulunan, Gram negatif, mutlak aerob oksidaz ve katalaz pozitif, hareketli kokobasil veya çubuk biçimindeki bakteri cinsi. Devamını Oku

 • Desulfotomaculum: Gram negatif, hareketli, zorunlu anaerobik, hücre çapından büyük endospor oluşturan, çubuk biçiminde bakteri. Devamını Oku

 • listeria: Bazı yiyecekler üzerinde bulunan ve hastalığa sebep olan çubuk şeklinde, aerobik, gram pozitif bakteri. Gram pozitif, sporsuz, aerobik, isteğe bağlı anaerob, kısa zincirli kokobasil veya bazen filamentoz biçimli bakteri. Devamını Oku

 • proteus: Enterobacteriaceae ailesinden proteolitik aktiviteye sahip, Gram negatif, isteğe bağlı anaerob ve fermentatif, hareketli, kısa çubuk biçiminde bakteri cinsi. Devamını Oku

 • Ornithobacterium rhinotracheale: Gram negatif, oldukça pleomorfik, hareketsiz, spor oluşturmayan, çubuk biçiminde, çikolota agar ve triptoz soy agarda ve en 30-42oC’de üreyen bakteri. Devamını Oku

 • salmonella: Bir bakteri türü. Türleri besin zehirlenmesine ve tifoya (S. typhi) sebep olan, genetik çalışmalarda kullanılan bir bakteri cinsi. Devamını Oku

 • Coxiella: Genellikle Gram negatif, kısa çubuk veya bazen kok biçiminde, pire, bit, kene vb. kan emici hayvanlarda zorunlu hücre içi parazit Rickettsiaceae ailesinden bir bakteri cinsi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar