haiz sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte haiz kelimesinin manası:

 1. Bir şeyi olan, elinde bulunduran, taşıyan.

haiz ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • değerli kağıt: Kapsadığı hak, senede bağlı olan, senetsiz ileri sürülebilmesine olanak olmayan kâğıt. Üzerinde herhangi bir değer bulunan ve elinde bulunduranın her an yarar sağlayabileceği para. Devamını Oku

 • hamil: Elinde bulunduran, üzerinde taşıyan. Çek, bono, poliçe, gönderim belgesi, hisse senedi, tahvil vb. her türlü değerli kâğıdı yasalara uygun olarak elinde bulunduran kişi. Devamını Oku

 • malik: Sahip, iye Örnek: Yersiz yurtsuz bir aile görünce sekiz kat apartmanlara malik iratçıyı hatırlayınız. H. R. Gürpınar İye. ~ sıfatiyle zi’l-yedlik : öz elmenlik, iye gibi elmenlik, iyece elmenlik (Eigenbesitz). Bir şeye sahip, Devamını Oku

 • iktidar: Bir işi yapabilme gücü, erk, kudret Örnek: Bu iş benim iktidarım haricinde, demez mi? S. F. Abasıyanık Bir işi başarabilme yetki ve yeteneği. Devlet yönetimini elinde bulundurma ve devlet gücünü kullanma yetkisi Devamını Oku

 • paydaş: Bir ortaklık veya mal üzerinde payı olan kimse, hissedar. Hisse senedini satın alarak elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi. Devamını Oku

 • elmen: Bir şeyi elinde bulunduran kimse. Devamını Oku

 • zeametli: Bir zeameti elinde bulunduran kişi. Devamını Oku

 • bulgu belgesi iyesi: Bulgu belgesini elinde bulunduran kişi. Devamını Oku

 • teknik elmeni: Bir konudaki tekniği elinde bulunduran kişi. Devamını Oku

 • yapıt iyesi: Yapıt iyeliğini elinde bulunduran kimse. Devamını Oku

 • otokrat: Siyasal kudreti elinde bulunduran (hükümdar). Devamını Oku

 • kral: En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet başkanlığı yetkilerini kalıtım veya soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse. Herhangi bir alanda başkalarından üstün, başarılı olan kimse. Devamını Oku

 • aslın elmeni: Çeşitli nedenlerle yazarın elinden çıkan asıl sayıyı elinde bulunduran kişi Devamını Oku

 • işletme iyesi: Kütüğe yazdırma ya da başkasından satın alma yoluyle bulgu belgesini elinde bulunduran kişi. Devamını Oku

 • hansa birliği: Ortaçağın sonlarında dış ticaret tekelini elinde bulunduran Alman firmaları. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar