hal aykırılığı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte hal aykırılığı kelimesinin manası:

 1. Mantığın gerektirdiği halden başka bir isim halinin kullanılır olması: bıkmak, usanmak, gına gelmek fiillerinin -den halinde nesne almaları yanında doymak fiilinin -e hali istemesihal aykırılığı sayılabilir.

hal aykırılığı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kullanışa aykırılık: İçinde gramer yanlışı olmadığı halde kullanışa aykırı düşen sözün hali. Devamını Oku

 • tarih aykırılığı: Tarih sırasını, tarih tutarlığını bozmak. Tiyatro yazınında ve mizansende güldürü sağlayan, yadırgatan bir öge olarak kullanılır. Örn. Shakespeare oyunlarına yazı makinesi, gözlük gibi öğeler sokmak. <l Devamını Oku

 • sağlığa aykırı işleyim: Bir kentte, insanların sağlığı yönünden dokuncalı olduğu bilinen ve bu nedenle, kullanım bölgelemesi kurallarına göre, oturma alanlarından uzak bulundurulması gereken işleyim türlerinden her biri. Devamını Oku

 • farigül hal: Hali rahat, hali vakti iyi olan. (Osmanlıca’da yazılışı: farig-ül hal) Devamını Oku

 • aykırılık: Aykırı olma durumu, mugayeret, muhalefet. Bazı sözcüklerin kurallara aykırı düşmesi, (bk. kural dışı) . Devamını Oku

 • anlam aykırılığı: Karşıt anlamlı kelimelerin, sözlerin bir araya gelmesi. Devamını Oku

 • tarihsel aykırılık: Eleştiri ya da güldürü sağlamak amacıyla tarihsel tutarlığı ya da gerçekliği bozarak yadırgatıcı öğeler ortaya çıkartma. Örnek : Shakespeare’in oyunlarına yirminci yüzyıla ilişkin eşyalar ve özellikler sokmak gibi. Devamını Oku

 • kurala aykırılık: Dil kurallarına aykırı olarak kelime kullanma, kıyasa muhalefet. Devamını Oku

 • sağlığa aykırı imler: Kamu sağlığına aykırı bazı öğeleri bulunduran imler (Marka olarak kabul edilemez). Devamını Oku

 • kamu sağlığına aykırı: Marka olarak kütüğe yazılmayı engelleyen nedenlerden biri. Devamını Oku

 • birlik çıkarına aykırılık: Yapıt iyeleri birliğindeki bir kişinin birlik çıkarına aykırı davranması. Devamını Oku

 • basın yasasına aykırılık: Basın yasasında konulan kurallara aykırı davranış. Devamını Oku

 • aykırılamak: Dikey olarak gelmek Kestirmeden gitmek. Devamını Oku

 • dinsel duygulara aykırı imler: Dinsel duygulara aykırı olması nedeniyle kütüğe yazılmayan imler. Devamını Oku

 • geniş veya kümeli hal: Bir çok görevi olan isim hali. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar