halıkıyyet sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte halıkıyyet kelimesinin manası:

 1. Yaratıcılık. Halk edicilik. İcad ve takdir.

halıkıyyet ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • appreciativeness: Takdir edicilik, minnettarlık, şŸükran, değŸerbilir olma niteliğŸi; gönül borcu ifadesi Devamını Oku

 • halk buluşu: Daha önceleri varolup da uzun süre unutulmuş olan halk kültür ürün ve olaylarının halkça yeniden ortaya çıkarılışı, bk. buluş. krş. yaratı, halk yaratısı. Devamını Oku

 • enam: Yaratılmış bütün canlılar. Halk. Bazı Devamını Oku

 • halk yaratısı: Halkın, halkbilimsel ürün ve olaylara dayanarak, daha önce varolmayan yeni halk kültürü ürün ve olaylarını yaratması, bk. yaratı, krş. halk buluşu, buluş, yayılım, karşılaştırma yöntemi, tarihsel yöntem. Devamını Oku

 • halkı cedid: Ba’sü bade-l mevt, yeniden yaratılış. Yeniden yeniye tekraren yaratılma. Ana karnındaki çocuğun, insan suretine inkılab ettiği devre. (Osmanlıca’da yazılışı: halk-ı cedid) Devamını Oku

 • seçkin kültürü: Seçkin kesimin halkla ortak olduğu geleneksel kültür dışında kalan ve salt kendi yaratılarından oluşan kültür, bk. seçkin, halk. Devamını Oku

 • kader: Yazgı Örnek: Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor / Lakin vatandan ayrılışın ıstırabı zor. Y. K. Beyatlı Genellikle kaçınılmaz kötü talih. 1. iman esaslarından, allah’ın bütün yaratıklar için hüküm ve irade ettiği Devamını Oku

 • hilkıyyet: Yaratılışta olma, hilki olma. Devamını Oku

 • yazınsal bilmece: Halk yaratısı olmayan, yazarlarca oluşturulmuş bilmeceler, bk. bilgin bilmecesi, sanat bilmecesi, krş. halk bilmecesi. Devamını Oku

 • folk invention: Halk yaratısı Devamını Oku

 • yaratıcılar siyasası: Yalnız yaratıcılar sinemasına önem vermek; bir film yaratıcısının kişiliğini, yaratma işinde en önemli etken görmek; belli bir yaratıcının bütün yapıtlarını, yaratıcı olmayan sinemacının en iyi filmlerine üstün tutmak; yaratıcının, bir sonraki filminin bir öncekine göre sürekli bir gelişme içinde bulunduğunu ileri sürmek biçiminde kendini gösteren sinema eleştirisi tutumu. Devamını Oku

 • halaik: (Halayık) (Halk. C.) Mahlukat. Yaratılmışlar. Devamını Oku

 • erlik oyunu: Erkeklik organının yaratıcılığı inancının doğurduğu ve bol ürün elde etmek amacıyla erkek kadın bir arada çiftleşme olaylarının büyük ölçüde benzerleri yapılarak oynanan evrensel halk oyunu. bk. oyun, halk oyunu, krş, evlenme oyunu, sevi oyunu, erginlik oyunu, ölüm oyunu. Devamını Oku

 • bolluk oyunu: Hayvansal ve bitkisel ürünlerde verim sağlamak amacıyla yapılan ve ekin ekme, kavrama, döllenme, doğum gibi yaratıcı nitelikteki doğa olaylarının küçük yansılamasından oluşan halk oyunu türü. bk. halk oyunu. krş. evlenme oyunu, sevi oyunu, erginlik oyunu, erlik oyunu, ölüm oyunu. Devamını Oku

 • köylü ruhbilimi: Halk kültürünün bir kolu olan köylü kültürünü yaratan insanların ruhsal durumlarını inceleyen bilim dalı. bk. halk kültürü, kırsal toplum, krş. halk ruhbilimi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar