halka açıklık oranı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte halka açıklık oranı kelimesinin manası:

 1. Halka sunulmuş hisse senetlerinin nominal değerleri toplamının, tüm hisselerin toplam nominal değerlerine oranı.

halka açıklık oranı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • halka açık anonim şirket: Hisse senetlerinin bir kısmı ya da tamamı halka sunulmuş şirket. Devamını Oku

 • dışa açıklık oranı: Bir ülkenin dışalım ve dışsatım değerleri toplamının milli gelire oranı. Devamını Oku

 • toplanma oranı: İki değişkenin birlikte değişimini veren yığışımlı bir sıklık dağılımında, bir değişkene ilişkin gözlem değerlerine göre öteki değişkenlere ilişkin gözlemlerdeki toplanmayı sayısal olarak ölçmek üzere başvurulan ve iki değişkene (p ve q) ilişkin gözlem değerleri arasındaki ayrımlar toplamının ilk değişkene (p) ilişkin değerler toplamına oranı olarak bulunan değer. Devamını Oku

 • etken koruma oranı: İşlenmiş dışalım malı üzerindeki nominal tarife oranının yanı sıra, dışalım girdileri üzerindeki nominal tarife oranını da dikkate alarak yerli mala sağlanan gerçek koruma düzeyini gösteren oran. İşlenmiş mal değeri içindeki dışalım girdi oranı ne kadar azsa ve dışalım girdileri üzerindeki nominal tarife oranı ne kadar düşükse etken koruma o kadar büyük olur. krş. nominal koruma Devamını Oku

 • halka dönüklük: Halka dönük olma durumu. Devamını Oku

 • bedelli hisse dağıtımı: Sermaye artırımına giden bir anonim şirkette hissedarlara, çıkartılan hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden satışının teklif edilmesi. Devamını Oku

 • kar payı oranı: Dağıtılacak hisse başına kârın, hisse senedinin cari fiyatına bölümüyle hesaplanan oran. Devamını Oku

 • fiyat kar payı oranı: Hisse senedi fiyatının, bir önceki yıl hisse başı kâr payına bölünmesiyle hesaplanan ve hissenin getirisini gösteren oran. Devamını Oku

 • borç oranı: İşletmenin toplam borcunun toplam varlıklarına oranı. Devamını Oku

 • fisher denklemi: Nominal faiz oranının reel faiz oranıyla beklenen enflasyon oranının toplamına eşit olduğunu gösteren ve Irving Fisher tarafından türetilen denklem. Devamını Oku

 • göreli sıklık: Bir bölüm sıklığının, toplam sıklığa oranı. anlamdaş oransal sıklık. Devamını Oku

 • arıtım oranı: Eldeki değerlerin kısa süreli borçlara oranı, (likidite oranı = paralar+alacaklar+serbest taşınır mallar toplamının kısa önelli borçlara bölünmesiyle bulunur. Bu oranın 1 /1 in üzerinde olması girişimin kısa önelli borçlarının tamamının para ve ivedilikle paraya çevrilebilen değerlerle karşılanabileceğini gösterir). Devamını Oku

 • emek devir oranı: Firmadan veya bir sanayiden, belli bir dönemde, herhangi bir sebeple ayrılmış işçi sayısının, o firmada veya sanayide çalışan ortalama işçi sayısına oranı. İşgücü piyasasında, farklı işgücü grupları işsiz, işlendirilen, işgücüne Devamını Oku

 • nakit akım oranı: Net dönem kârı ile amortisman toplamından nakit çıkışı gerektirmeyen toplam giderlerin çıkarılıp uzun vadeli borçlar ile kısa vadeli borçlar arasındaki farka bölünmesiyle hesaplanan ve işletmenin nakit rezevlerinin yabancı kaynakları karşılama gücünü gösteren oran. Devamını Oku

 • halka açık şirket: Bk. halka açık anonim şirket Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar