halkbilim olayı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte halkbilim olayı kelimesinin manası:

 1. Halkın yarattığı ya da gerçekleştirdiği halkbilimsel oluşumlardan her biri. bk. halk ürünü,halk uygulaması.

halkbilim olayı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • duruk halkbilim: Halkbilimin, konusunu değişmeyen halk kültürü olay ve ürünlerinden alan bir dalı. bk. halkbilim, halk kültürü, duruk halk kültürü, kalıntı, krş. halkbilimsel güç, halkbilimsel süreç. Devamını Oku

 • tinsel halkbilim: Halkbilimin temelini oluşturan iki ana kültürden biri olan ve özdeksel kültürün dışında kalan tinsel nitelikteki kültürlerin tümü. bk. kültür, halk kültürü, özdeksel kültür, sözlü halkbilim, halkbilimsel görenek. Devamını Oku

 • özdeksel halkbilim: Halkbilimin temelini oluşturan iki ana kültürden biri olan tinsel kültürün dışında kalan özdeksel nitelikteki kültürlerin tümünü konu alan halkbilim türü. bk. kültür, halk kültürü, halk sanatı, halk yapıntısı. Devamını Oku

 • halkbilimsel durağanlık: Uzun ya da kısa bir süre için iç ve dış etkilere direnerek yapısında değişim, kültürleşme, başkalaşım gibi halkbilimsel olayların hiçbiri görülmeyen halk kültürünün durumu, bk. halkbilim, halk kültürü, halkbilimsel güç, kültürel güç, kültürel süreç. Devamını Oku

 • çevresel halkbilim: Belirli bir coğrafya bölgesine ilişkin halk kültürünü inceleyen halkbilim, bk. halk kültürü, çevresel halk kültürü, krş. halkbilim. Devamını Oku

 • dirimsel halk kültürü: Her tür iç ve dış dirençlere karşın, dengesel durumunu yitirmeden, içerik ve yapısında değişimler oluşan halk kültürü, bk. denge, halkbilimsel güç, halkbilimsel süreç. krş.duruk halk kültürü,duruk halkbilim, halkbilimsel durağanlık. Devamını Oku

 • halkbilimsel süreç: Halk kültürü yapısında art arda görülen değişim, bk. halkbilimsel yasa, halkbilimsel yapı, halkbilimsel değişim, krş. yayılım, dağılım, halkbilimsel durağanlık. Devamını Oku

 • halkbilim ürünü: Halk kültürünü oluşturan özdeksel ve tinsel yapıtların tümü. bk. halkbilim olayı, halk kültürü. Devamını Oku

 • halkbilim: Belli bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini; geleneklerini, törelerini, inanışlarını, müziğini, oyunlarını, masallarını, efsanelerini, türkülerini, geleneksel tiyatrosunu, halk hekimliğini, konut yapımını, araç-gereçlerini vb. inceleyen bilim. a. bk. bölgesel budunbilim. Devamını Oku

 • halkbilimsel güç: Halk kültürünün, halkbilimsel durağanlık ya da duruk halkbilim durumlarında kalmayarak onun değişim ve gelişimini sağlayan güç. bk. halk kültürü, halkbilimsel durağanlık, duruk halkbilim, krş. halkbilimsel süreç, insanbilim okulu. Devamını Oku

 • halkbilim gereçleri: Halk kültürünü oluştuturan halkbilim olaylarıyla halk ürünleri ve bunların değişkenlerinin tümü. bk. halkbilim, halkbilim olayı, halkbilim ürünü, halkbilim verisi, değişken. Devamını Oku

 • halkbilim gereçleri: Halk kültürünü oluştuturan halkbilim olaylarıyla halk ürünleri ve bunların değişkenlerinin tümü. bk. halkbilim, halkbilim olayı, halkbilim ürünü, halkbilim verisi, değişken. Devamını Oku

 • bölgesel halkbilim: Halk kültürünü coğrafi bir temele göre inceleyen bilim dalı. bk. halkbilim. Devamını Oku

 • sözlü halkbilim: Gelenek, görenek ve inançların dışında kalan halkbilim ürünlerinin tümüne verilen ortak ad. bk. bilmece, atasözü, halk dili, masal, masalcık. Devamını Oku

 • tüzel halkbilim: Halkbilimin tüzel alanını konu alan bilim dalı. bk. halk tüzesi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar