halkbilim ürünlerinin geçişimi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte halkbilim ürünlerinin geçişimi kelimesinin manası:

 1. Halkbilim olay ve ürünlerinin geçmiş çağlardan günümüze; bir toplumsal bölükten diğer toplumsal bölüğe geçişi.

halkbilim ürünlerinin geçişimi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • halkbilim ürünlerinin geçişimi: Halkbilim olay ve ürünlerinin geçmiş çağlardan günümüze; bir toplumsal bölükten diğer toplumsal bölüğe geçişi. Devamını Oku

 • açık halkbilim: Gözle görülebilen halkbilim olay ve ürünleri, bk. halkbilim olayı, halkbilim ürünü. krş. özdeksel halkbilim, tinsel halkbilim, gizli halkbilim. Devamını Oku

 • gizli halkbilim: Gözle görülebilme olasılığı bulunmayan halkbilim ürün ve olayları, bk. halkbilim ürünü, halkbilim olayı. krş. açık halkbilim, özdeksel halkbilim, tinsel halkbilim. Devamını Oku

 • halkbilim gereçleri: Halk kültürünü oluştuturan halkbilim olaylarıyla halk ürünleri ve bunların değişkenlerinin tümü. bk. halkbilim, halkbilim olayı, halkbilim ürünü, halkbilim verisi, değişken. Devamını Oku

 • halkbilim gereçleri: Halk kültürünü oluştuturan halkbilim olaylarıyla halk ürünleri ve bunların değişkenlerinin tümü. bk. halkbilim, halkbilim olayı, halkbilim ürünü, halkbilim verisi, değişken. Devamını Oku

 • halkbilimsel gerileme: Tarihsel, toplumsal, kültürel, ekonomik ve daha birçok etkenler altında kalan kimi halkbilim ürün ve olaylarının öz biçimleriyle olgularını yitirerek seçkin kültürüne dönüşmelerini içeren oluşum, bk. halkbilim ürünü, halkbilim olayı, seçkin kültürü, tapıncak. krş. geleneksel gerileme, göreneksel gerileme, boşinançsal gerileme. Devamını Oku

 • işlevsel kuram: Halkbilim olay ya da ürünlerinin halkın yaşam düzeni içinde, son derece uyum göstererek işleyen, belirgin ve vazgeçilmez işlevleri olduğuna ilişkin bilimsel görüş. Devamını Oku

 • tarihsel boyut: Halkbilim olay ve ürünlerinin oluşumunda görev alan tarihsel etkenlerin tümü. Devamını Oku

 • işlevsel halkbilim: Halkbilim olaylarıyla ürünlerinin, bağlı oldukları halk kültürü düzenindeki işlevlerini saptamak amacını güden bilim. bk. işlev, işlevsel kuram, işlevsel okul, işlevselcilik. Devamını Oku

 • halkbilim verisi: Halkbilimin konusuna giren her tür bilgi ve bilgi kaynağı, bk. halkbilim ürünü, halkbilim olayı. Devamını Oku

 • akrabalık kuramı: Tarihsel masal okulunun ilkelerinden birini oluşturan ve benzer halkbilim olay ile ürünlerinin ancak akraba toplumlar arasında görülebileceğini öne süren görüş. krş. göç kuramı. Devamını Oku

 • kültürel iletim: Kültür Ürünlerinin, bu arada özellikle halkbilim ürünlerinin, bir çağdan ötekine ya da bir toplumdan başkasına geçişleriyle ilgili oluşumlardan her biri. bk. kültür, krş. yayılım. Devamını Oku

 • sözlü halkbilim: Gelenek, görenek ve inançların dışında kalan halkbilim ürünlerinin tümüne verilen ortak ad. bk. bilmece, atasözü, halk dili, masal, masalcık. Devamını Oku

 • kalıtımsal gelenek: Halkbilim ürünlerinin kuşaklardan kuşaklara aktarılışıyla oluşan gelenek, bk. gelenek, krş. toplumsal gelenek. Devamını Oku

 • halkbilim ürünü: Halk kültürünü oluşturan özdeksel ve tinsel yapıtların tümü. bk. halkbilim olayı, halk kültürü. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar